Testis kanunla memurlara getirilen eskimemiş haklar

Testis Kanun’un geçmiş hazırlanan şekli ile Mecliste geçirdiği basamak arasında ağır farklar bulunmaktadır. Bu çerçevede torbada ağır delikler oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle torbada kaldığı kadarıyla okuyucularımıza ekspoze olarak getirilen yeni hakları maddeler halinde açıklamaya çalışacağız.

1- Havadan bakan kendisine atanan memurların izinleri 657 az Kanunun 86 ncı maddesine konularak pratikte yaşanan mesail giderildi. Buna bakarak, havadan bakan adına atananlara, tıpkısı yılda yirmi haset geçmemek için çalıştıkları seçkin ay üzere iki ahit yıllık cevaz verilecek ve bu iznin kullanımında, benzeri sonraki yıla devredilme hâli dışında Devlet memurları için öngörülen ahkâm uygulanacaktır.

2- Tevellüt fail memurlara verilmiş olan 1 yıllık tün nöbeti muafiyeti 2 yıla çıkarıldı. Buna göre avrat memurlara; otacı raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından evvel ve sağlıklı hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki sene süreyle akşam nöbeti ve şeb vardiyası görevi verilemeyecek.

3- Memurlar, Kamu Denetçiliği Kurumuna iki sene süreyle ve zat muvafakatları oluşmak kaydıyla görevlendirebilecekler. İhtiyaç halinde bu süreler birer yıllık süreyle uzatılabilecek ve bu sürelerde maaşlı izinli sayılacaklar.

4- Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığındaki tutumlu kadrolarına asaleten veya vekaleten atanan doktor, diş hekimi ve eczacılara yer yüksek Kerem memuru aylığının (munzam tezahür derun) %700’ünü geçmemek için katma ifa getirildi. Bu ödemenin azami karşılığı ise 9500 * 0,076791= 729,50 * % 700 = 5106,60 TL’dir.

Yapılan aranjman ile Sosyal Güvenlik Kurumunun doktor, diş hekimi ve eczacı yöneticilerin maaşları SGK Başkanının ve Müsteşarının maaşını geçecek. Müsteşarın 7.694 TL aldığı düşünüldüğünde yapılan düzenlemenin yanlışlığı ortaya çıkacaktır. Yapılan düzenlemeye bakarak SGK’nın hoşgörülü kadrolarına maksimum olarak 9500 * 0,076791 * % 700 = 5.106 TL arttırma eklenmiş ödeme yapılacaktır. Bu arttırma katma ödemeyle Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü 6.736 TL (Umum Müdür maaşı) + 5.106 TL (Ek ödeme) = 11.842 TL aylık alabilecektir. Daire Başkanı ise azami 4.650 + 5106 = 9.756 TL alabilecektir. Tıpkı genişlik idarehane müdürü yerine görev yapanları de kapsamaktadır.

Kimler bu düzenlemeden yararlanacak?

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını kavzamak amacıyla tıklayınız.

Share: