Naklen atanan buut dışı personelin aylık ve izinleri

Çap Personel Başkanlığı, TEİAŞ’nın kuruntu sorduğu konuyu cevapladı.

Fehamet Personel Başkanlığı, TEİAŞ’nın kuruntu sorduğu konuyu cevapladı.

Dicle Cümbüş Tevzi AŞ’deki tıpkı genişlik dışı personel TEİAŞ’ye atanmıştır.

DPB,

1- Amme tüzel kişiliği sona ermeyen kurumlar için, uzanım dışı personelin yıpranmamış kuruma atanıncaya kadarki maaşının eski kurumundan ödenmesi,

2- Bakir kurumda görev başladığı tarihi takipğ fail aybaşından itibaren yıpranmamış maaşa hak kazanacağı,

3- Kullanılmamış kurumda cevaz hakkının bulunuduğunu,

belirtmiştir.

İŞTE O DÜŞÜNÜM

Share: