Sözleşmeli personel esaslarında, 3 düzenleme

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, 5 Ilk Teşrin 2011 tarihi itibariyle, 3 fark yapıldı. İlk değişikliğe göre, Danıştay’a kontratlı personel alınırken yavuklu sınav yapılabilecek. İkinci düzenlemeye göre, Matbuat Iz Müzakere Genel Müdürlüğüne İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Mütercim-Mütercim alınırken, KPSS şartı olmaksızın mukayyet ve aday sınav ile personel alınabilecek. Üçüncü düzenlemeye bakarak ise ÖSYM’ye 2011 yılında alınacak sözleşmeli personel sayısı 20’den 60’a çıkarıldı. 60 sözleşmeli personel, KPSS şartı olmaksızın YÖK’ün belirleyeceği esaslara göre alınacak.

DANIŞTAY’A SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINIRKEN YAVUKLU SINAV UYGULANACAK

İLGİLİ EGEMENLIK

KONU 1 -6/6/1978 tarihli ve 7/15754 az Kabine Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların melfuf 2 nci maddesinin 8 inci fıkrasında meydan düzlük “maddesindeki” ibaresi “maddesindeki, Danıştay Başkanlığında çalıştırılmak amacıyla alınacak kontratlı personel ise 6/1/1982 tarihli ve 2575 dar Danıştay Kanununun 12 nci maddesindeki” şeklinde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA

Bu hükmün değişiklik yaptığı bap şu şekildedir: “(Mülhak: 29/03/2009 tarihli ve 27184 sınırlanmış Resmi Ceride) Adli ve yönetimsel geçerlilik ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bu Esaslar kapsamında çalıştırılmak için alınacak kontratlı personel 24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesindeki usul ve esaslara bakarak sınava tabi tutularak istihdam edilir.”

Omur metnine munzam mamul ve Danıştay’a kontratlı personel alımında Danıştay Kanununun 12. maddesinin ana alınması istenmiştir. Bu maddede şu buyruk kayran almaktadır: “2. Birinci fıkrada tamlanan memurin naklen veya açıktan atama eliyle atanır. Havadan ilk kez Oran memurluğuna atanacaklar, Fehamet memurluğuna giriş üzere yapılan merkezi sınava girmiş olanlar arasından, Genel Sekreterin görevlendireceği genel yazman yardımcısının başkanlığında, iki istikşaf hâkiminden oluşturulan üç kişilik komisyon eliyle düzenlenecek yavuklu ve gerektiğinde kılgısal sınav sonucuna bakarak Umumi Sekreterin teklifi konusunda Danıştay Başkanınca atanırlar.”

BASIN YAYIN ENFORMASYONA PERSONEL ALIMINDA İSTİSNAİ DÜZENLEME

Danışma, basın, meşveret, amme diplomasisi ve tercüme alanlarında çalıştırılmak üzere personel alınırken

1- sunu beş altı lisans eğitimi almış tutmak;

2- bildirme beş altı (B) düzeyinde KPDS veya dengi ecnebi açacak bilgisine iyesi olmak;

3- KPDS denkliği namevcut ya da KPDS’de düz almayan diller amacıyla Basın-Kitap ve Konuşma Genel Müdürlüğünce yapılacak ecnebi miftah sınavında kudretli kalkmak.

gerekmektedir.

BASIN YAYINA 3 DİL DIŞINDA PERSONEL ALINIRKEN, KPSS OLMADAN, YAZILI VE ADAY SINAVLA PERSONEL ALINABİLECEK

Antrparantez şu buyruk esaslara eklenmiştir: “Matbuat-Nişane ve Meşveret Umumi Müdürlüğünde İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Dilmaç-Çevirmen ve sayısı 30’u geçmemek üzere Basın-Danışma Personeli yukarıdaki hükümlere kapalı olmaksızın Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.”

KAPAT X

Bu düzenleme, Matbuat-Nişane ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne, İngilizce, Frenkçe ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Çevirmen-Tercüman alınırken uygulanacaktır. Sayısı 30’u geçmeyecektir.

ÖSYM’YE ALINACAK PERSONEL SAYISI 60’A ÇIKARILDI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ait esaslarda Arızi Yön 10 şu şekildedir:

” Öğrenci Seçme ve Iğrıp Merkezi Başkanlığı, toplanmış sayısı 20’yi geçmemek kaydıyla ilişik 2 nci konu hükümlerine vabeste olmaksızın 2011 yılı sonuna kadar, Faziletli Öğretim Kurulunca belirlenecek esaslara göre kontratlı personel alabilir.”

5 Ilk Teşrin 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile buradaki 20 sayısı 60’a çıkarılmıştır. Buna göre ÖSYM, KPSS imtihan şartının da düz aldığı ekleme-2. maddeye bağımlı olmadan 60 sözleşmeli personel alabilecektir. Bu personel alımına dayalı asıllar ve esasları YÖK belirleyecektir.

Share: