Yapımcı mühendisliği bitirdiğinde, hususi tazminata katma namına 3600 munzam göstergeyi üstelik alabilir mi?

Yapımcı unvanında etkin bire bir işyar, mühendisliği bitirdiğinde 3600 ilişik göstergeyi alabilir mi?

SORU: merhabalar ben diyarbakır el esenlik müdürlüğünde v.h.k.i. çalışmaktayım. 2017 ilk teşrin ayında yapılan ünvan değişikliği sınavında programcı (teknik hizmetler sınıfı) kadrosuna geçtim ve ayrıca arka tahsil adına bilgisayar mühendisliği bitirdim. mühendislik diplomam maaşa işlendi hususi hizmetten faydalandım ancak rüfeka munzam göstergeden faydalanamayacağımı söyliyerek maaşıma mülhak semptom yansıtmadılar. bununla ait yaptığım araştırmada piyasada çok aşkın bilgi kirliliği olduğunu gördüm. bu konudaki görüşünüz benim amacıyla haddinden fazla balaban. bununla ilişik pekâlâ ayrımsız nöbet izlemem gerektiğini belirtirseniz çok sevinirim teşekkür ederim gani çalışmalar…

YANIT:160 Paradigma Nolu Azamet Memurları Umumi Tebliğinin “(E) Uygulamaya İlişkin Kuma Izahat” bölümünün 3. maddesi aşağıdaki şekildedir.

3- Kararın 4 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (e) bendinde birlikte belirtildiği amacıyla, kadroları beceri ve keyif hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları bakım sınıflarına atanılabilecek mesleki ayrımsız dip öğrenimi bitirerek, diploma yahut çıkış belgesi belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, uyum işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip fail kamer başından geçerli olmak amacıyla, ita amirlerinden alınacak ifa onayı ile, cetvellerde antrparantez belirtilen istisnai hâller dünya tutmak üzere bitirilen tıpkısı sınıfla ilgilendiren mesleki art öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar amacıyla ayrıca yıl zarfında kontrol işlemi yapılmayacaktır.

Keyif ve ustalık hizmetler sınıflarında düzlük düzlük personelin bitirdiği ense öğrenimin mesleksel bir eğin tahsil olup olmadığı hususu, 2547 az Faziletli Tedrisat Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi mucibince alınan Yükseköğretim Oturmuş kararlarına istinaden belirleme edilecektir.

Örnek: Lise dengi mesleksel sağlık öğrenimi görmüş olup, Afiyet Hizmetleri Sınıfında “abla” kadrosunda görev fail ve Küçük Asya Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine tutkun “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı”ndan mezun olan ayrımsız personel, anılan programın Yükseköğretim Oturmuş vasıtasıyla keyif personeli önlisans programları statüsünde kabul edilmemesi dolayısıyla, mesleksel keyif yüksek öğrenim görmüş olanlar üzere öngörülen zam ve tazminatlarından yararlandırılmayacaktır.

Azamet Personel Başkanlığının “Teknik Hizmetler Sınıfında istihdam edilen personelin yararlanacağı ek göstergeler hakkındaki” 27/2/2014 günlü ve 813 çevrilmiş görüşünde “….tekniker kadrosunda bulananların, mühendislik fakültesinden çıkışlı olması halinde, mühendis kadrosuna atanmaksızın, a bendinde belirtilen 3600 melfuf göstergeden yararlanması benzer bulunmamaktadır…” yönünde düşünce bildirilmiştir.

Kıymetlendirme: Teknisyen kadrosunda olmakla gelişigüzel mühendislik diplomasına sahip olanlar mühendis kadrosuna ödenen bindirim ve tazminatlardan yararlanır ancak ek göstergeden yararlanamaz.

Danıştay İçtihadı Birleştir Kurulunun da esbabımucibe kendisine kayran aldığı DPB görüşü için tıklayınız.

Share: