Ruh teknisyeni, ekincilik mühendisliğini bitirirse

Hareketlilik teknisyeni kadrosunda çalışan benzeri memur, fakat mesleksel tıpkı kayırıcı öğrenimi bitirirse zam ve tazminatları bu mesleksel ense öğrenim üzerinden ödenebilir.

Cıvıltı teknisyeni kadrosunda etkin bir vazifeli, fakat mesleki ayrımsız dal öğrenimi bitirirse bindirim ve tazminatları bu mesleki peş öğrenim üzerinden ödenebilir.

SORU: Merhaba.Ben Zindelik Teknisyeni kendisine çaşımaktayım. Tarım Mühendisliği Lisans programını bitirdiğimde Mühendis haklarından yararlanabilir miyim? Yoksa Hayatiyet Üstüne bir çağ mü bitirmem gerekir.Teşekkürler.

YANIT: 17/04/2006 günlü ve 2006/10344 dar Izzet Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin Hükûmet Kararının 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında ‘Kurumların ustalık ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bire bir art öğrenimi bitirenlere, cetvellerde antrparantez tamlanan ayrıklı durumlar dış başlamak üzere, kariyerleri (mesleksel ense öğrenimleri) temel alınarak remiks ve tazminat ödenir. Kadroları beceri ve keyif hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarından ayrımsız kadroya atanılamayacak rastgele peş öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri ense öğrenimden yağlık bindirim ve ödence ödenmez.’ hükmü vadi almaktadır.

Antrparantez; 11/05/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ululuk Memurları Kanunu Umumi Tebliği’nin (Kol No:160) “E- Uygulamaya İlişkin Kuma Izahat” bölümünün 3 üncü bendinde;

“Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde birlikte belirtildiği amacıyla, kadroları teknik ve afiyet hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları bakım sınıflarına atanılabilecek mesleki tıpkısı kayırıcı öğrenimi bitirerek, icazet veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, uyma işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını izleme eden ay başından lakırtı etmek için, verme amirlerinden alınacak ifa onayı ile, cetvellerde ayrıca tamlanan istisnai ahval dış girmek üzere bitirilen bir sınıfla ilgilendiren mesleki dip öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar amacıyla antrparantez yıl zarfında kontrol işlemi yapılmayacaktır.

Keyif ve ustalık hizmetler sınıflarında kayran düz personelin bitirdiği eğin öğrenimin mesleki tıpkı dal tahsil olup olmadığı hususu, 2547 az Yüksek Tedris Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi layıkıyla alınan Yükseköğretim Yerleşmiş kararlarına güvenerek tespit edilecektir.

Eş: Ortaöğretim dengi mesleki esenlik öğrenimi görmüş olup, Sağlık Hizmetleri Sınıfında “bacı” kadrosunda görev fail ve Küçük Asya Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine bağlı “Keyif Kurumları İşletmeciliği Programı”ndan mezun olan tıpkısı personel, mezkûr programın Yükseköğretim Yerleşmiş aracılığıyla keyif personeli önlisans programları statüsünde akseptans edilmemesi nedeniyle, mesleki sağlık efdal öğrenim görmüş olanlar üzere öngörülen bindirim ve tazminatlarından yararlandırılmayacaktır.” düzenlemesi kayran almaktadır.

bahis konusu hükümranlık kapsamında ustalık hizmetleri sınıfından teknik adam kadrosunda iken, Yükseköğretim Kurulu eliyle mesleki bire bir arka öğrenim yerine kabul edilmeyen Ziraat Mühendisliği bölümünü bitirmenizden kıran mühendis unvanına ilişkin bindirim ve tazminattan faydalanamazsınız. Ayrıca, eklenmiş göstergeden faydalanabilmeniz üzere unvanınızın mühendis olması gerekmektedir.

Share: