Sözleşmeli subaya verilen adalet, geçmişe da onomatopeik

Kontratlı subaya kıdem tazminatı ödemesinde makbul gelir vergisi ayrımcılığı kalktı ama aplikasyon geriye yürütülmediği üzere tekrar mağduriyetler oluştu

10 Fasıla 2013 tarihinde yapmış olduğumuz haberde, 1475 az İş Kanunu ile sefine adamlarına ödenecek kıdem tazminatı ödemeleri sırasında gelir vergisi kesintisi yapılmadığını fakat sözleşmeli subay ve astsubayın görevle ilişkisinin kesilmesi halinde verilen tazminattan gelir vergisi kesintisi yapıldığını belirtmiştik.

Gündeme getirmiş olduğumuz bu dava, 22 Şubat 2014 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 6519 basit Kanunun 59. maddesi ile çözülmüştür. Yapılan aranjman mucibince, sözleşmeli subay ve astsubayın görevle ilişkisinin kesilmesi halinde verilen tazminattan dahi dirimlik vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Ancak, sunulan bu adalet geriye yürütülmemiştir. Oysa sabık yıl, 30 Ağustosta ilişkisi kesilenlere ifa tebligatı gönderilmektedir. Kanun koyucunun verdiği ayrımsız hakkı belli bire bir yıldan sonra ile sınırlı tutmasının akıllıca olmadığını düşünüyoruz. Sayılarının çokça aşkın olmadığını tutum ettiğimiz bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, herkesin görevidir. Mağduriyet yaşayanlar, Meclisin, seçimlerden sonraki teşri döneminde benzeri geçici yön ile bu sorunu çözmesini rüya ediyor.

Share: