Köprüköy Belediye Başkanının büyük sınavı!

Köprüköy Belediye Başkanlığının gerçekleştireceği işyar alımında Belediye Reisi Osman Galiba nazik tıpkısı sınavdan geçecek.

Erzurum’a sınırlanmış Köprüköy Şehremaneti Başkanlığının gerçekleştireceği görevli alımında Şehremini Osman Anlaşılan şişman aynı sınavdan geçecek.

Köprüköy Belediye Başkanlığı tarafından 8 Nisan 2021 tarihinde 7’si Bilim Istihzar Arama İşletmeni kalkışmak için mecmu 9 vazifeli ahzetmek amacıyla ilana çıkmıştır.

söz konusu ilana yapılan başvurular sonucunda, sınava girecek adayların listesi Uray Başkanlığının web sayfasında duyurulmuş, yavuklu sınavın 14 Haziran 2021 haset yapılacağı belirtilmiştir.

Ortaöğretim düzeyinde alınacak 6 kadroluk Bilim Hazırlama Kontrol İşletmeni alımı üzere sınava çağrılan adayları incelediğimizde; aile adı “BELLİ” olan dört beşer göze çarpmaktadır. 16 bin nüfuslu aynı kaymakamlık üzere soyadı benzerliği natürel olmakla gelişigüzel işin farklı düğümlü tarafına bakacak olursak görevdeki uray başkanının da soy ismi “BELLİ“dir.

Bu genişlik sınava girecek adaylarda lüzumlu istemez işkil uyandırmıştır. İşin esprisi yapılarak namzet imtihan öncesi vazifeli olacak isimler “BELLİ” denilmektedir.

14 Haziran 2021 haset yapılacak sınavda, Belediye Başkanının akrabaları sıradan namzet sınava girecekse, esas sınavı adaylar değil Başbuğ Osman BELLİ’nin vereceğini ifham etmek gerekir.

Bilindiği üzere, “Kamu Görevlileri Töre Bilimi Çizgi İlkeleri ve Referans Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in “Kazanç Çatışmasından Kaçınma” antetli 13 üncü maddesinde; “Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini nötr ve nesnel şekilde yürütme etmelerini etkileyen ya de etkiliyormuş kabil gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya dahi ilişkide bulunduğu güç evet birlikte kuruluşlara sağlanan rastgele soy menfaati ve onlarla ilgili finansal evet dahi farklı yükümlülükleri ve bir kişisel çıkarlara sahip olmaları halini rapor haysiyet. Kamu görevlileri, menfaat çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu alelumum şahsen bilen eşhas oldukları amacıyla, rastgele potansiyel ya de köken kazanç çatışması üstüne tetik davranır, kazanç çatışmasından kaçınmak amacıyla lüzumlu adımları atar, yarar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve menfaat çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.” düzenlemesi yer almaktadır.

Buna göre, Şehremaneti Başkanının eğer aday sınava akrabaları giriyorsa yarar çatışması sonucu doğacağından, sözlü sınavı pusat altına aldırarak objektif ve denetlenebilir bir yöntemle hakkın ve adaletin sağlanmasını maksimum düzeyde garanti altına almalıdır.

Şimdiden öncelikle Şehremaneti Başkanına ve tamam adaylara başarı ve kolayca dileriz!

Share: