Polislere sunulan 30 eklenmiş görev

Amme Denetçiliği Kurumu, polislere ücret verilmeyen 30 katma fariza verildiği tespitini yaptı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun polislerin fazla çalışmasına ilgilendiren raporunda, ekleme görevler ayrı tıpkı antet halinde meydan aldı.

KDK, bu başlıkta yapmış olduğu tespitte, polislere 30 munzam fariza verildiğini belirtti.

İŞTE KDK RAPORUNDA VADI DÜZLÜK 30 KATMA GÖREVE DAİR BÖLÜM

29) Polislerin eklenmiş görevlendirmelerde gelişigüzel mülhak ecir almadıkları ve bu munzam görevlendirmelerin birçoğunun faaliyet içre değerlendirilmediği hususlarındaki şikayetleriyle ilişik yerine yapılan tetkikat neticesinde. mülhak görevler, ekleme görevlerden emek ortamında değerlendirilenler, munzam görevlerden görevin mahiyetine göre hem iş zarfında hem birlikte mesai dışında değerlendirilen ve eklenmiş ücret sunulan katma görevlerle ilişik bilgilere aşağıdaki tabloda kayran verilmiştir.

30) Tablodan, polislerin heybet büyükleri ve yurtdışından gelen heyetlerin programları, ecnebi cesamet büyüklerinin ziyaretleri, dini ve milli bayramlar, yıldırı örgütlerinin sözde yapı, yakalanma, geçmiş eylemler, ahiret yolculuğu yıldönümleri ve bir faaliyetleri, konser sergi seyretme etkinlikleri, atletizm ve spor müsabakaları, ani gelişen toplumsal ahval (eylem, derinti vb.), sınavlar, seçim ve mitingler, konferanslar başta girmek için otuz ayrımlı ekleme görevde bulundukları,

31) Bu görevler arasından şehit cenazeleri, seyyah satıcılar amacıyla tedbirler, yıkım, tenkis, duruşma tedbirleri ve servet nakli ile ilişik ekleme görevlerinin himmet zarfında akseptans edildiği ancak bunların dışındaki yirmialtı (26) melfuf görevin duruma göre mücahede içre duruma göre mesai dışında kabul edildiği ve bu konuda kemiksiz benzeri uygulama ile kanuni tıpkısı düzenlemenin bulunmadığı,

32) Polislerin bu ekleme görevlerden imtihan tedbirleri (AÖF, ÖSYM, MEB sınavları) dışındaki başka yirmidokuz (29) ilişik fariza karşılığında rastgele mülhak sevap almadıkları, Anlaşılmaktadır.

Share: