Polise, 86 farklı mücahede modeli uygulanıyor

KDK’nın, Emniyetten aldığı bilgiye bakarak, 81 ilde polislere toplam 86 değişik iş modeli uygulanıyor

Amme Denetçiliği Kurumunun, polislerin çok çalışmalarına dair kararında, polis memurlarının verilen ilişik görevler dış 23 ilde, haftalık averaj 50 saatin üstünde çalıştığı tespiti yapıldı.

Antrparantez yapılan benzeri apayrı tespitte polise 86 değişik himmet modeli uygulandığı bilgisi vadi aldı.

İŞTE OMBUDSMAN RAPORUNDA VADI KAYRAN DETAY

C. Davranışlar

İçişleri Bakanlığı Inanma Umumi Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev fail şikayetçiler vasıtasıyla verilen vukuf ve belgelerden.

15) 657 sayılı Çap Memurları Kanunu’na bakarak aylık mücahede süresinin 160 saat (4 hafta*40 saat) kendisine belirlenmesine rağmen fiilen 240 ile 300 saat beyninde çalıştıkları ve bu çok çalışmaları karşılığında fazla mesai ücreti yahut yönetsel müsaade alamadıkları,

16) Mahiye 160 saatin (4 hafta*40 saat) üzerinde müteharrik, geceleyin nöbetine mütezayit, katma görevler sunulan polis memurlarıyla ayda 160 saat büroda müteharrik polis güçleri memurlarının tıpkısı maaşı aldıkları, kendileri üzere polis memuru olan ve masa başı görevi yapan meslektaşlarıyla ayrımsız maaşı almalarının emek barışını bozduğu, bu uygulamanın türe ve hakkaniyete marjinal olduğu,

17) Yaptıkları aşkın mesaiye kıymet adına verilmesi müstelzim yönetimsel izinlerinin verilmediğini, mobbing veya sıkı düzen cezası korkusuyla bu konuda haklarını arayamadıkları,

18) Ağır iş şartları dolayısıyla polislerin psikolojilerin bozulduğu, intihar ve delilik vakalarının çığır içerisinde çok kalın görüldüğü, eş ve içtimai hayatlarında sıkıntıların, ızdırap bağdaşmazlık ve metrukiyet vakalarının haddinden fazla sık yaşandığı, hayat kaliteleri ve standartları ile mesleksel motivasyonlarının düştüğü, tayin edilmiştir.

19) Şikayetçilerden aynı kısmı Kurumumuza başvurmadan ilk BİMER aracılığıyla İdareye başvuruda bulunmuş olmakla birlikte geriye artan şikayet başvurucuları idari başvuru yolunu tüketmeksizin Kurumumuza başvuruda bulunmuşlardır. Bu doğrultuda. 20/4/20139/10/2013 tarihleri beyninde yapılan .. skor şikayet başvurusu birleştirilmiş ve tetkik ve araştırı 03.2013/… sayılı dosya üzerinden yürütülmüştür.

D. Kamu Denetçisi (Ombudsman) Mehmet Elkatmış’ın İnceleme ve Araştırı Bulguları

Itimat Umumi Müdürlüğünden ve şikayetçilerden mevrut bilgi ve vesaik ile Kurumumuz eliyle yapılan araştırmalar neticesinde polislerin şikayet konuları Himmet Modelleri, Emek Saatleri, Ilişik Görevlendirme, Aşkın Düzentileme, İdari İzin, Departman Hizmetinde Etkin Polisler, Emek Şartları Zımnında Yaşanan Sorunlar başlıkları altında incelenmiştir. Bu incelemeler neticesindeki belirleme edilen bulgulara aşağıda sırasıyla saha verilmiştir:

Çalışma Modelleri

KAPAT X

20) 3201 dar Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 61 inci maddesine, 657 mahdut Kerem Memurları Kanunu’nun 99, 100 ve 101 inci maddelerine, 29/09/1995 tarihli “Itimat Hizmetleri Sınıfı Personelinin Çalışma Saatlerine İlişkin Esaslar” hakkındaki düzenlemenin 4 üncü maddesine dayanılarak Güvenlik Genel Müdürlüğü bünyesinde 86 değişik himmet modelinin uygulandığı görülmüş ve bu iş modellerinden sunma fazla muteber 4 modelle ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE MAKBUL ÇALIŞMA MODELLERİ(TABLOI)

21) 12/24 Himmet Modeli: Bu iş modelinin toplam 240.939 polis memurundan 63.723 üne bire bir sair ifadeyle polislerin %26,4 üne uygulandığı, polislerin 12 saat çalışıp 24 saat dinlenerek eklenmiş görevler aut haftalık toplamda 57 saat çalıştıkları belirleme edilmiştir.

22) 8/24 Çalışma Modeli: Bu himmet modelinin hep 240.939 polis güçleri memurundan 10.467 döş tıpkı değişik ifadeyle polislerin %4,4 üne uygulandığı, polislerin 8 saat çalışıp 24 saat dinlenerek ilişik görevler dış haftalık toplamda 42 saat çalıştıkları belirleme edilmiştir.

23) 12/36 Mücahede Modeli: Bu iş modelinin hep 240.939 polis güçleri memurundan 32.782 bağır aynı değişik ifadeyle polislerin %13,6 sına uygulandığı. polislerin 12 saat çalışıp 36 saat dinlenerek eklenmiş görevler dünya haftalık toplamda 42 saat çalıştıkları tespit edilmiştir. Ancak personel sayısının sıkı olduğu durumlarda söz konusu mesai modelindeki haftalık toplam mücahede saatinin arttığı anlaşılmıştır.

24) 08.00/17.0009.00/18.00 Mücahede Modeli: Bu düzentileme modelinin mecmu 240.939 polis güçleri memurundan 79.803 üne ayrımsız gayrı ifadeyle polislerin % 33,1 ine uygulandığı. polislerin günde 9 saatten kalkışmak amacıyla katma görevler dış haftalık hep 45 saat çalıştıkları tayin edilmiştir.

25) Özge Modeller: Yukarıda tamlanan çalışma modelleri dışında 81 faaliyet modelinin daha bulunduğu ve mecmu 240.939 polis memurundan 53.925 ine bire bir gayrı ifadeyle polislerin % 22,3 üne bu mesai modellerinin uygulandığı belirleme edilmiştir. Bu faaliyet modellerinde günce ve haftalık mesai saatlerinin görevin mahiyetine ve içeriğine bakarak farklılıklar gösterdiği, mülhak görevler dünya polislerin haftalık faaliyet saatlerinin 45 ile 60 saat arasında değiştiği anlaşılmıştır.

bununla birlikte Itimat Teşkilatında kalıp ve merkeze aracısız vabeste birimlerde 9.959, taşra teşkilatında 56.947 koyulmak üzere toplam 66.906 polis memurunun ayrımsız değişik ifadeyle polislerin %27,7 sinin kürsü hizmetlerinde çalıştığı anlaşılmıştır.

Say Saatleri

26) Emek kapsamında değerlendirilmeyen ilişik görevler aut illere ilgili haftalık sayı farkı emek saatlerine ilgili bilgilere aşağıda kayran verilmiştir.

Rütbe: Iş saatlerine melfuf görevler karışma edilmemiştir.

Bu tablodan, itimat hizmeti sınıfı personelinin (polislerin) faaliyet kapsamında değerlendirilmeyen ilişik görevler dünya haftalık çalışma saati ortalamalarının illere bakarak farklılıklar gösterdiği. arz düşük çalışma saati ortalamasının 41,79 saat ile Ağrı İli’nde olduğu, yer faziletli çalışma saati ortalamasının ise 59,15 saat ile Hakkari İli’ne ilgilendiren olduğu, tıpkı gayrı ifadeyle, illere göre haftalık faaliyet ortalamalarının 41,79 ile 59,15 saat ortada değiştiği anlaşılmaktadır. amma velakin, polis memurlarının sunulan ilişik görevler dünya 23 ilimizde haftalık averaj 50 saatin üstünde, 40 ilimizde ise haftalık ortalama 45 ile 50 saat ortada, eksiksiz illerde ise haftalık ortalama 47,61 saat çalıştığı anlaşılmaktadır.

27) Antrparantez mesai saatleriyle ilişkin yerine Avrupa Birliği eliyle 23/11/1993 tarihinde 93/104 Sayılı Kurul Direktifinin akseptans edildiği, Direktifte çalışanlar için fazla çalışma karışma haftada averaj maksimum 48 saat iş süresinin şeb çalışanlar amacıyla 24 saatlik biraz diliminde sayı farkı maksimal 8 saat mesai süresinin haftada minimum selis 24 saat tatil süresinin belirlendiği görülmüştür. 93/104 basit Direktifi değiştiren 2000/34 çevrilmiş Yönerge 1 Ağustos 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 93/104 basit Direktifi yürürlükten kaldıran 2003/88 mahdut Direktif ise, 2 Ağustos 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla, 93/104 az Direktifin çalışma ve dinlenme sürelerini belirleyen esas kuralları, 2003/88 mahdut Direktife aynıyla aktarılmıştır.

28) Aşağıda SU ülkelerindeki bazen uygulamalara vadi verilmiştir.

ALMANYA: Polisler haftada 40 saat fariza yapmakta ve yılda 30 devir cevaz kullanmaktadır. Hafta sonları ve resmi tatiller bu izne karışma edilmemektedir. Vardiyalı çalışanlar ise dört defa halinde çalışmakta, vardiyalar sırası ile 7 / 8 / 9 ar saat sürmekte ve bu üç vardiyada etkin işyar bire bir vardiyayı boş geçmektedir.

FRANSA: Fransa’üstelik polisin çalışma saati yıllık 1.600 saat olmakla birlikte, günlük 8 saat çalışmaktadır. Çok çalışıldığı ahit çalışma ücreti ya bile cevaz verilmektedir.

DANİMARKA: Danimarka’üstelik polisin say sistemi umumi yerine üçlü posta sistemi uygulanmaktadır. Bunlar: 1. takım 07.0015.00, 2. defa 15.0023.00, 3. sefer 23.0007.00 saatleri arasındadır. Günlük himmet süresi sekiz saattir.

İSPANYA: Polis, yapmış olduğu göreve göre haftalık ortalama 40 saatten aşkın çalıştırılmamaktadır. Söz Gelişi ayak topu maçlarından âlem hafta sonları harıldamak zorunda olan enerjik kuvvetin faaliyet saati 37,5 saat yerine belirlenmiştir.

İSVEÇ: Polisin mücahede saatleri günce 8, haftalık hep 40 saati geçmemektedir. Geçtiği takdirde aşkın mesai ücreti, şeb çalıştıkları takdirde iki kat fazla mesai ücreti ödenmektedir.

Share: