Komiser yardımcılığı amacıyla ekip değişikliği…

Güvenlik Umumi Müdürlüğünün meşgul boş ekip değişikliği 17 April 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yapılan takım düzenlemesine bakarak, gestalt teşkilatında 335, dışarılık teşkilatında ise 944 takım iptal edilirken tıpkı sayılarda ayrımlı titr ve derecelerde kadro ihdası yapıldı.

En ilgi çekimli değişiklik “saha komiseri muavinliği” kadrosunda yapıldı. Eşkâl teşkilatında 3-7 dereceler arasından 50 skor, dışarlık teşkilatında ise 450 nüsha “saha komiseri muavinliği” kadrosu ihdas edildi. Bu başkalık, Emniyetin saha komiseri yardımcılığı sınavı amacıyla gerekli teknik hazırlığı bütünleme girişi olarak değerlendirilmekte…

Ayrıca yapılan fark sırasında suret teşkilatı amacıyla 50 nüsha saha komiseri kadrosu alındı.

Itimat kadrolarında yaılan değişikliği kaldırmak üzere tıklayınız.

2012 yılı saha komiseri yardımcılığı imtihan ilanındaki şartları başlamak amacıyla tıklayınız.

Share: