Polislere askerlik muafiyeti Resmi Gazetede

6109 sınırlanmış Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa, 8 Küçük Ay 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bugün itibariyle, askerlik hizmetini adına getirmekte olan polis güçleri memurları terhis edilecektir. Yine bugün itibariyle, polis memuru olup dahi değişik nedenlerden kıran haklarında istimzaç kaçağı, kalıntılar suçu nedeniyle adli takip yapılanlar hakkındaki amal durdurulacaktır. Polis Güçleri memurlarının, polis eğitim ve öğretim kurumlarında fariza yapanların, polis güçleri eğitim ve tedrisat kurumlarının giriş sınavlarını kazananların temas kalem askeriye işlemi ertelecek, 10 yıl sonradan askerlik görevlerini namına getirmiş sayılacaklardır.

8 Küçük Ay 2011 günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Itimat Teşkilatında zaman itibariyle 36 bin 213 polis memuru askeriye hizmetini yapmamış görünmektedir. 2 bin 202 polis güçleri memuru ise şuan askerlik görevini yapmaktadır. 38 bin 415 itimat teşkilatı mensubu ise askeriye hizmetini tamamlamış durumdadır.

DÜZENLEMEDEN;
KOL VE/VEYA PAYE İLE İLİŞKİSİ DEVAM EDENLER,
POLİS EĞİTİM VE ÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRENLER,
POLİS EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARININ GİRİŞ SINAVLARINI KAZANANLAR,
YARARLANACAK

10 HİZMET YILINI TAMAMLAYANLAR, ASKERLİKLERİNİ YAPMIŞ SAYILACAK

POLİS, ASKERLİKTEKİ TEMEL EĞİTİMİ DAHİ ALMAYACAK

MİSYON HIMAYE, DARAÇ ÇEKICI GÖREVLENDİRME, HİZMETTEN SAYILACAK

10 YILLIK MÜDDET, MEZUN OLDUKTAN SONRADAN FİİLEN GÖREVE BAŞLANILAN TARİHTEN BAŞLAYACAK

10 YILLIK SÜREYİ TAMAMLAMADAN AYRILAN, NAKİL OLAN VEYA MESLEKLE İLİŞİĞİ KESİLENLER, DÜZENLEMEDEN YARARLANAMAYACAK

ŞUAN ASKERLİK HİZMETİNİ YAPANLAR TERHİS EDİLECEK

ELAN ÖNCE 10 YIL HİZMET YAPMIŞ OLMASINA RAĞMEN AYRILAN, NAKİL OLANLAR, DÜZENLEMEDEN YARARLANAMAYACAK

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Yasa No. 6109 Kabul Tarihi: 5/2/2011

KONU 1– 21/6/1927 tarihli ve 1111 az Askerlik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

KAPAT X

?MUNZAM HUSUS 7- Inanma Teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden Güven Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis güçleri yetişek ve tedris kurumlarında öğrenim görenler yahut bu kurumların methal sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların rastgele çeşit askeriye işlemleri ertelenir.

Birinci fıkra kapsamındakilerden, Itimat Teşkilatında on almanak bakım süresini, memuriyetten sayılmayacak haller aut görünmek için tamamlayanlar, askerliklerine karar alınmasını müteakip askerlik hizmetini namına getirmiş sayılır. Arızi sürekli görevlendirmeler, yurt dışı gaye dulda, dar dışında eğitim ve farklı görevler sebebiyle geçirilen süreler üstelik on yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu yükümlüler ile ilgili bilgiler, İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

On yıllık müddet, polis güçleri eğitim ve öğretim kurumlarından çikişli kendisine çalışarak göreve başlanılan tarihte başlar. On yıllık süreyi tamamlamadan seçme nedenle Itimat Teşkilatından ayrılan, apayrı kuruma nakledilen yahut bu süre ortamında meslekten ilişiği kesilen personel, ait yasa hükümlerine bakarak askerlik hizmetini namına getirir.

Seferberlik ve çarpışma hallerinde bu maddenin bir numara ve ikinci hikâyecik hükümleri uygulanmaz.?

MADDE 2– 1111 dar Kanuna aşağıdaki arızi maddeler eklenmiştir.

?GEÇİCİ YÖN 44- Bu maddenin yürürlüğe girdiği devir itibariyle, melfuf 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren personelden halen askerlik hizmetini yerine getirmekte olanlar, askeriye hizmetleri durdurularak terhis edilir ve görevlerine iadeli edilir. Bu yön ile ilişik 7 nci maddenin bir numara ve ikinci omur hükümlerinden yararlanan yükümlüler üzerine; saklı, istimzaç kaçağı ve kalıntılar suçlarından adli takip yapılmaz ve bu suçları işlediklerinden ortalık adli tahkikata başlanılmış olanların işlemleri ile bu suçlara ilişik mukannen kararların infazı durdurulur.

GEÇİCİ ÖZELLIK 45- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ilk, Itimat Teşkilatı kadrolarında Itimat Hizmetleri Sınıfına mensup adına on sene ve henüz fazla müddet ile görev yaptıktan sonraları seçkin nedenle Güven Teşkilatından ayrılan, bambaşka kuruma nakledilen veya meslekten ilişiği kesilen personel, mülhak 7 nci maddenin ikinci paragraf hükümlerinden yararlandırılmaz.?

YÖN 3– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ÖZELLIK 4- Bu Yasa hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Share: