Doçentlik unvanı alanın medrese müesses üyeliği düşer mi?

Üniversitelerarası Asamble Başkanlığından doçentlik unvanı düz hekim öğretim üyesinin Medrese Kurul üyeliklerinin hesabına seçme yapılması gerekmektedir.

Bu yazımızda, 2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanunu göre doçentlik unvanı alan hekim tedrisat üyelerinin, unvan almadan önceki ait Yasa hükümlerine bakarak seçildikleri Fakülte Yerleşmiş/Medrese Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erip ermeyeceği hakkında değerlendirmelerde bulunacağız.

Bilindiği üzere, 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununun 17 ncı maddesinde “Medrese Yerleşmiş”; “Medrese kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye sınırlanmış bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye merbut enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç sene amacıyla fakültedeki profesörlerin özlük aralarından seçecekleri üç, doçentlerin zat aralarından seçecekleri iki, doktor tedris üyelerinin özlük aralarından seçecekleri tıpkı öğretim üyesinden oluşur.” şeklinde tanımlanmıştır.

amma velakin, tıpkısı Kanunun 18 inci maddesinin (a) fıkrasında; “Fakülte umumi heyet, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl üzere seçeceği üç profesör, iki doçent ve benzeri doktor tedris üyesinden oluşur” olarak düzenlenmiştir.

Özge taraftan, Yükseköğretim Müesses Başkanlığı tarafından 18 Mayıs 2016 haset alınan kararda; “Hangi kadroda fariza yaparsa yapsın 2547 mahdut Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında doçentlik unvanını alanların kadro unvanlarının gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine ifade etmek amacıyla doçentliğin değme çeşit akademik haklarından yararlanmalarına” karar verilmiştir.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde, 2547 basit Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana on paralık değişikliği uğramayan Medrese Müesses/Fakülte Umumi Heyet düzenlemelerindeki temel amacın akademik titr (müderris, doçent, hekim öğretim üyesi) düzeyinde piyes edilen kitlenin iradesinin mezkür kurullara yansımasını güvence altına almak olduğu açıktır.

Buradan hareketle, hekim akademisyen iken Medrese Yerleşmiş/Fakülte Dalavere Kuruluna latif kişinin doçentlik unvanı alması halinde, bu unvana dayalı rastgele kalem akademik hakkı kullanmasına izin verildiği düşünüldüğünde; kişinin doktor öğretim üyelerini olta etmesi ve bu kurulda ilgililerin haklarını savunarak iradelerini yansıtmasını özlemek stabil gibi olmayacaktır.

Son kendisine, doçentlik unvanı düzlük hekim tedris üyesinin görevinin sona ereceğini, bu kişinin hesabına doktor tedris üyelerini temsilen ilgilendiren mevzuatı uyarınca eskimemiş unsur seçiminin yapılmasının akıllıca olacağı düşünülmektedir.

Share: