Sağlık personeli olmayan memurların nakilleri üzerine açıklama

2010 yılında yaptığımız bir haberde, tayin ve ünsüz göçüşmesi işlemlerinde kurumların patika personeli üzere mukannen ilkeler getirdiğini fakat ayrıksı personel için bire bir mebde getirmediğine özen çekmiştik. Sıradan da, örneğin Esenlik Sakanlığı SHS’bile çalışan personel ; MEB EÖHS’da çalışan personel ; Tarım ve Köyişleri, Imar, DSİ THS’birlikte müteharrik personeli amacıyla ilke getirirken ayrıksı bakım sınıflarında çalışanların elbette aktarım olacağı neredeyse tek kritere bağımlı değildir. Bu konuda ilk defa, Esenlik Bakanlığı yaşıt ayrımsız uygulamaya gitti ve bazı kriterler getirdi.

Esenlik Bakanlığının konuya ilişkin yazısı aşağıda vadi almaktadır. Bu yazıda yapılan belirlemeye göre;

Esenlik Bakanlığına sınırlanmış olarak dışarlık teşkilatında 5442 sınırlanmış İl İdaresi Kanununa bağımlı olarak müteharrik Genel İdare Hizmetleri Sınıfı -GİH- (Lider, Özdek Saymanı, Sayman, Yapımcı, Elektronik Beyin İşletmeni, VHKİ, Görevli, Şoför vb.), Maharet Hizmetler Sınıfı -THS- (Teknikçi), Din Hizmetleri Sınıfı (İmam ve İmam hatip) ve Apotr Hizmetler Sınıfında (Odacı, Bahçıvan, Ölü Yıkayıcı, Yasakçı, Kaloriferci, Lokanta, Teknikçi yardımcısı, perukar vb.) etkin personel için bakir düzenlemeler yapılmıştır.

Düzenleme gereğince, Afiyet Bakanlığına merbut kendisine taşrada, şoför kadrosunda çalışanlar 2 sene çalışmadıkça aktarım isteyemecektir. Değişik kadrolarda, nakil talebinde bulunabilmek için aranan hizmet süresi tıpkı yıldır. Herif ve sağlık durumu atamalarında ise bu müddet aranmayacaktır.

Taşra teşkilatında etkin keyif personelinin, aşağıdaki yazıyı satır satır okumaları akıllıca olacaktır.

Share: