Polisin, 6 yıl aktarım olamamasında makro değişmeyen

Danıştay, POMEM mezunu polislerin 6 sene boyunca bambaşka kurumlara nakil olmayacağı yönündeki düzenlemenin hoppadak sınavsız geçişleri kapsayabileceğine değişmeyen verdi.

POMEM sonrasında polis memurluğuna atanan benzeri aday, 2014 yılında öğretmenliğe atanmaya doğruluk kazanması sonrasında, öğretmenliğe tevdi etmek istemiş ancak bu talebi Güvenlik aracılığıyla kabul edilmemiştir.

Güvenlik, 3201 az Kanunun eklenmiş 24. maddesinde meydan kayran şu hükme dayanarak muvafakat vermemiştir:

“Polis patika yetişek merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına namzet polis memuru adına atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı sene süreyle ayrıksı kurumlara aktarım tarafından atanamazlar.”

Muvafakat alamayan polis memuru sorun açmış ve dalavere mahkemesi, Inanma Umumi Müdürlüğü lehinde karar vermiştir.

Polis Güçleri memuru, bu kere davayı temyiz etmiştir. Danıştay 16. Dairesi yaptığı incelemede bahis konusu hükümde saha düz naklen intikal yapılamayacağı şeklindeki düzenlemenin “sınava bağımlı tutulmaksızın” yapılacak naklen atamaları içermesi gerektiğine, sınava dayalı naklen geçişleri ise kapsamaması gerektiğine değişmeyen vermiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

Sizler üstelik kat sayı murafaa kararlarını, 0532 540 0 590 nolu whatsapp hattımızdan yahut http://www.memurlar.net/bilim/gonder/ adresinden bizlere iletebilirsiniz.

Share: