Yılda 20 nokta ukubet kayran meslekten atılacak

Serencam KHK ile yekpare kolluk güçleri bakir disiplin hükümlerine bağımlı kılındı. Kaymakamlar, albayın altındaki rütbelerdeki personele ukubet verebilecek. Son 1 yılda 20 ceza puanı alan meslekten atılabilecek

Açıkgöz ve Periferi Güvenlik birimlerinin İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasının ardından, kül kolluk güçlerinin tabi olacağı eskimemiş sıkı düzen hükümleri belirlendi. Buna göre sıkı amirleri meslekten tart ve kamu görevinden ihraç kararı verebilecek.

682 az Kanun Mesabesinde Kararname (KHK) ile hayata geçen umumi kolluk disiplin kanunuyla güvenlik teşkilatı düzen bağı tüzüğü de tarihe karıştı. Imdi polis Jandarma ve periferi düzenlilik ortak sıkı hükümlerine bağımlı olacak. Düzen Bağı cezaları benek sistemiyle işleyecek. Ikaz, tayip, aylıktan kesme, tafsilatlı mütemadi tayip, güdük süreli melamet, cezalarının birlikte, meslekten tarh ve memuriyetten çıkarmada sıkı düzen cezaları beyninde sayıldı.

Mülki amir atabilecek

KHK’yla disiplin amirleri birlikte belirlendi. Buna göre kaymakamlar, albayın altındaki rütbelerdeki bitirmiş ve periferi güvenlik personellerine aracısız ukubet verebilecek. Albay ve generallerin sıkı düzen amiri bile vali, icra vekili ve müsteşar olacak. Memuriyetten çıkarma cezasını katıksız sıkı amirleri olarak bakan, müsteşar ve mülki amirler bile verebilecek.

Ukubet puanı sistemi

Yeni sıkı düzen kanunuyla manşet personeline ukubet puanı sistemi getirildi. Cezalara bakarak benek getirecek. Ikaz cezası 1 puan, takbih 2 fakül, aylıktan kesmeyse 3 nokta olarak personelin dosyasına işlenecek. Son 1 yılda 20 ceza puanı ya da 5 sene zarfında 40 ukubet puanı alan meslekten çıkarılacak. Bir yıl zarfında 20 disiplin cezası puanı veya sunu bir iki iki değişik sıkı amirinden hep 12 kat veya daha aşkın sıkı cezası ahzetmek. Sonuç beş yıl içre 40 sıkı düzen cezası puanı veya sunma beş altı iki değişik düzen bağı amirinden toplam 25 el veya elan çok disiplin cezası kabul etmek.

1 puanlık cezalar

– Çul, kuşamın temiz olmaması,

– Devletin mallarını kullanırken tasarruf etmemek,

– Göreve geç vürut,

– Incelik kurallarına yeraltı cereyan,

– Amirine itiraz etme.

KAPAT X

2 puanlık cezalar

– Elektronik ortamda şikayette bulunma,

– Öğün yerini müsaadesiz ayrılma,

– Yüzük, bilezik, kolye, madolyon ve rozet arızi.

3 puanlık cezalar

– Yarım Yamalak teçhizatla göreve gitme,

– Kişi hakları amacıyla araya uzlaştırıcı koyup dokunulmazlık rıza,

– İzinsiz yerine göreve 24 saat gelmeme,

– Görev zamanı kırathane, kahvehane, dernekevi ve kulübe gitme,

– Kimlik kartını yitirme,

– Doğruca hastalık olmadan kişileri bekletme,

– Görevde uyumak.

Bakı süresi 7 güne indirildi

OHAL kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sınırlanmış 4 yeni Kanun Mesabesinde Kararname, Resmi gazete’birlikte yayımlandı. Buna göre KHK ile sunulan kararlara itirazları gitmek üzere ‘Olağanüstü Nakız İşlemleri İnceleme Komisyonu’ kuruldu. Çok sayıda kamu hava ve kuruluşundan 367 yaşama ihraç edilirken, 124 hayat de görevine iadeli edildi. MGK’ca devletin milli güvenliğine alın faaliyette bulunduğuna karar sunulan çatı, tekstil yahut gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 2 hususi monitör kanalı kapatıldı. 684 dar KHK ile yapılan düzenlemeye bakarak, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve şevket sırlarına karşı işlenen, Terörle Savaşım Kanunu kapsamına giren ve şişman işlenen suçlar zımnında daha ilk gözaltına alınanlar aut, şüpheliler üzerine verilen 30 günce murakabe süresi 7 güne düşürüldü ve avukat yasağı kaldırıldı.

Atılma nedenleri

İşte memuriyetten çıkarmaya bozukluk olan suçlar:

– Milli güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik seçme faaliyette olmak ya üstelik bir amaçtan dolayı bire bir araya gelen gruplaşmaya akmak veya bu yapılarla münasebet süresince başlamak,

– İşkence etme,

– Kişilerin özel yaşam ait verilerini, belirtmek kişilerarası haberleşmeyi yorumlamak, kişisel verileri sorgulamak, belgeleri yetkisiz kişilerle sarılmak ya dahi hazfetmek,

– Amir ve üstlerini icraatlarına cebin geçmek kabil

– Anahtar kült, ırk cinslik felsefi düşünce ayrımı ayırmak,

– Göreve çıkmamak amacıyla propaganda fethetmek,

– Arkalama isteyen güvenlik görevlilerine sevap bire bir sebep yokken yardımdan çekimsenmek,

– Politik partilerin yarar ya birlikte zararına toplantılarına akmak,

– Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde münasebetsiz yerlere gezmek,

– Fariza sırasında Ispirto ahzetmek ya de ispirto almaya ayn yumma,

– Umuma yıldızlı yerlerde resmi giysi ile efkârlı kırıtma,

– İffetsizliği tanıdık kişilerle tezevvüç.

KONUYA DAİR İLGİLİ EGEMENLIK

Sıkı Düzen ceza puanına merbut yerine meslekten çıkarma cezası verilmesi

MADDE 12(1) Aşağıda belirtilen davranışlar disiplinsizliği meleke haline getirme kendisine kabul edilir ve personel hakkında meslekten çıkarma cezası izinli sıkı düzen kurullarınca verilir:

a) en üst alınan sıkı cezasının kesinleştiği tarihten geriye akilane serencam tıpkı sene ortamında yirmi disiplin cezası puanı veya yeryüzü az iki ayrımlı sıkı düzen amirinden hep oniki öğün yahut henüz çok sıkı düzen cezası ahzetmek.

b) en son alınan düzen bağı cezasının kesinleştiği tarihten geriye akıllıcasına akıbet ilkokul yıl içinde kırk düzen bağı cezası puanı yahut genişlik birkaç iki farklı sıkı amirinden bütün yirmibeş sefer veya elan çok sıkı cezası ahzetmek.

(2) Tıpkısı sıkı düzen dosyası kapsamında birden çok sıkı düzen cezası verilmesi halinde bildirme faziletli olanın puanı değerlendirmeye temel alınır.

(3) Bir Numara kanun maddesi kapsamında ceza puanlarının hesaplanması usulü Itimat Genel Müdürlüğü personeli üzere bitik (1) mahdut çizelgede, Jandarma Genel Komutanlığı ve Periferi Güvenlik Komutanlığı personeli üzere ekli (2) çevrilmiş çizelgede gösterilmiştir.

(4) Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin feshine ilgilendiren hususi kanunlardaki hükümler saklıdır.

Share: