Polislikten ayrılan gönül 55 yaşında mütekait evet mu?

Zorunlu görev süresini doldurup çekilme eden 5510’a tabi polis memuru, 55 yaşında emekli mümkün mi? Bazen görevler üzere maksimum çalışabilecekleri gözyaşı hadleri belirlenmiştir. Fakat, bu gözyaşı hadlerinden tekaütlük çabucak görevde iken tamamlanma şartına ilişkin bire bir işlem olmaktadır.

Soru: 02.09.1985 doğumluyum 28 .12. 2006 tarihinde sigorta girişim ve 4 devir işçi(4a) namına çalışmışlığım var.04.08.2010 tarihinde polis adına göreve başladım halen aktif kendisine çalışıyorum. 5 sene eğitim bilimi fakültesinde yazın öğretmenliği okudum bu 5 seneyi birlikte istikraz etmek istiyorum yıpranmayla birlikte ve borçlanmayı da yaparak vazgeçmek istiyorum. Kaç sene daha çalışmam geçişsiz mecburi görev süremi doldurup istifa edersem 55 yaşında polis güçleri emeklisi olabilir miyim. Saygılarımı sunuyorum.

Detaylar:

5434 basit Yasa hükümleri uygulanacak olanlar 1 Teşrinievvel 2008 tarihinden önceki görevlilik hizmeti olan kişilerdir.

5510 az Kanun hükümleri uygulanacak olanlar ise 1 Teşrinievvel 2008 tarihinden bilahare memurluk hizmetine başlamış kişilerdir.

Değme iki Yasa hükümlerine bakarak emeklilik üzere hizmet + gözyaşı şartlarının adına getirilmesi zorunludur.

8 Eylül 1999 tarihinden sonradan çalışmaya başlamış kişiler koca ise 60, avrat ise 58 yaşını + 25 bakım yıllarını tamamladıklarında emekli olabilmektedirler.

Hem 5434 hem da 5510’a bağımlı memurların azami görev yapabilecekleri yaş hadleri 5434 az Kanun Konu 40 mesabesinde gösterilmiştir. Bu hükme bakarak polis memurlarının maksimum fariza yapabilecekleri gözyaşı hadleri 55 yaşını doldurdukları çağ olmaktadır. Bu gündüz itibariyle yıpranma süreleri, sigortalı süreleri, borçlandıkları süreleri, görevlilik süreleri toplamı 25 sene olduğunda emekli aylığı bağlanabilmektedir.

Polis memurlarının yaş sınırı olan 55 yaşını doldurulmasının uygulanacağı zaman, fakat polis memurlarının 55 gözyaşı haddini görevde iken doldurması halinde meri olmaktadır. Yani, 5434 basit Kanun Husus 40 hükmündeki yaş hadleri tamamıyla kişilerin görevde iken bu yaşlarını doldurmaları halinde araçsız, yani kâm olmadan zorunlu olarak emekliye sevklerini sağlamaktadır.

55 yaş haddi polis güçleri memurluğu görevinden ayrıldıktan sonradan geçerli olmamakta, bu durumda tamamen genel gözyaşı hadlerine bağımlı olunmaktadır.

Ayrıca, 8 Ilkgüz 1999 tarihinden sonra iş hayatına başlamış kişilerden yıpranma hakları olanların bu yıpranma süreleri tekaütlük yaş hadlerinden 3 yılı geçmemek için yarısı indirilmekte, bu inzal umumi yaş hadlerinden indirilmekte, mecburi tekaütlük yaşı olan 55 yaştan indirilmemektedir. Yani, 60 yaşına bağımlı olan gönül yeryüzü çok 57 yaşın dolumunda emekliliğini kazanmış olmaktadır.

1 Teşrinievvel 2008 tarihinden ilk çalışmaları olanlardan memurluktan ayrıldıktan sonradan iştirakçi, esnaf kabil çalışmaya başlayanlar hakkında bakım bütünleşmesi sağlanır ve akıbet 7 sene hizmet kuralı uygulanır.

Bu bağlamda değerlendirmemiz:

KAPAT X

Polislikten ayrıldıktan bilahare genel yaş haddinize tabi olursunuz ve 60 yaşınızı ve 25 hizmet yılınızı (işçilik, istikraz, yıpranma dahil) tamamlamanız gerekmekle birlikte yıpranma payınızın toplamının de 3 yılı geçmemek için 60 yaşından indirilir ve bu gözyaşı tarihi sizin emeklilik gözyaşı tarihiniz tamam.

Görevde iken bütünleme sınavı şartına mecbur olan 55 yaş sınırı, sizin tekaütlük gözyaşı tarihiniz olmaz.

Antrparantez, işçi veya esnaf namına çalışmanız ve bu çalışmalarınız 1260 zaman ve daha çok olması halinde ise görevli statüsünden emekliliğiniz olamaz, baştan sona iştirakçi veya esnaf statüsünde tekaütlük işlemlerine bağımlı olursunuz.

Share: