Maliye’den yer tazminatı verilecek mahaller açıklaması

Maliye Bakanlığı, ustalık hizmetler sınıfı personelinden yazıda tamlanan yerlerde çalışanlara eklenmiş özel hizmeti verilebileceğini açıkladı

Taraf ifa kararnamesinde, ekleme hususi hizmet tazminatına ilişik kendisine kayran alan hüküm şu şekildedir:

“6- Ustalık Hizmetler Sınıfına ilişkin kadrolarda mevcut personelden; fasıl, atölye, ısı santralı, laboratuar, bünye (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında almak üzere arazi, şantiye, inşaat, baraj, park yeri, bahçe, maden, sarih alanlarda yerleşmiş ekincilik ve hayvancılık uygulama birimleri ve öğün kabilinden berrak himmet mahallerinde çalışarak çalışanlara (tamlanan mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri karışma), çalışılan rastgele devir için aşağıda gösterilen oranlarda antrparantez özel hizmet tazminatı ödenir.
Hareketli durumdaki bakım binalarının değişiklikler, bakım ve onarımı işleri belirgin himmet mahalli kapsamında değerlendirilmez.
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ………….. : 3,0
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ……….: 2,0
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara …………….: 1,2
Bu eklenmiş özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; hareket programları ve mücahede mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer mahiye dönemler bakımından ilgili ünite amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonraları üçer aylık dönem sonlarında yapılır.
Ancak, bu şekilde ödenecek mülhak hususi hizmet ödence toplamı üçer aylık dönemler bakımından,
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara …………… : 60
b) 1/d sırası ile 2 nci tam sayılanlara ………..: 40
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ……………..: 24
oranlarını aşamaz.”

Yukarıdaki hükme göre, açıkça yerey şartlarında müteharrik maharet personele ilişik hususi bakım tazminatı verilmektedir.

Bilgi ve Endüstri Bakanlığı, aşağıdaki mahallerin ayan yerey kapsamına girip girmedsiğini sormuş, Maliye Bakanlığı de bu yerlerde çalışarak müteharrik maharet personel eklenmiş hususi hizmet tazminatı verilebileceğini açıklamıştır.

İşte Marifet Bakanlığının sorusu özelinde melfuf hususi bakım tazminatı verilebilecek mahaller

“-Organize endüstri bölgeleri, endüstri siteleri, uran bölgeleri, tabii afetler sonrası kullanılmamış iskân yerleri ile sağlıksız müesseselerin kurulacağı arazilerin kayran seçimine yönelik adına yapılan keşifler ile seçilen arazi üzerinde yürütülen ast yapı inşaatlarının seçme safhasının denetimi.
-Ayan alanlarda oturmuş av tüfekleri atış sahasında hesaplı namlu testleri,
-Berrak iş yerlerindeki aykırı ve ayar aletlerinin kontrollük,
-Ticari taksilerin taksimetre kontrollük,”

Share: