Subay ve gedikli tekaüt maaşları bittabi hesaplanır?

Subay ve Astsubaylar için diğer memurlardan değişik namına ayrımsız tekaütlük koşulları bulunmamaktadır

Subay ve Astsubaylar için ayrıksı memurlardan ayrımlı olarak tıpkı emeklilik koşulları bulunmamaktadır. Tıpkı şekilde bakım + yaş = emeklilik koşuluna tabidirler.

Zahmetli mahiye, mütekait ikramiye tutarlarının bulunmasında da aynı ayrımlılık yoktur.

Basamak/merhale Belirti Eklenmiş Emare Aya Aylığı Kıdem Aylığı 5434 SK/Munzam Konu 70 hükmü layıkıyla oransal adına bulunan cirim

Işyar maaş katsayısı, Aya Aylığı katsayısı kalemleri ile çarpılarak tekaüt maaş ve ikramiyelerine ulaşılmaktadır.

Subay ve Astsubaylar, eklenmiş göstergelerini, sükûnet tazminatlarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundan almaktadırlar.

İlgili Ek Belirti, Rahat Tazminatı Cetvelleri:

MÜLHAK SENDROM CETVELLERİ

I Çevrilmiş Ilişik Tezahür Cetveli

(Zabitan İçin)

TITR MERTEBE EKLEME SEMPTOM a) Umumi Kurmay Başkanı 1 9000 b) Bukağılık Komutanları ve Uyanık Genel Komutanı (Orgeneral ve Oramiral kalkışmak kaydıyla)
1 8400 c) Orgeneral-Oramiral 1 8000 d) Tümgeneral-Koramiral 1 7600 e) Tümgeneral-Tümamiral 1 7000 f) Tugay-Tugamiral 1 6400 g) Mümessil Albay 1 5800 h) Miralay 1 4800 j) Sair Subaylar (Bu Kanunun 109 uncu maddesine bakarak astsubaylıktan subay olanlar karışma)
1 3600 2 3000 3 2200 4 1600 5 1300 6 1150 7 950 8 850

III Dar Katma Karine Cetveli

(Astsubaylar İçin)

MERTEBE EKLEME SENDROM 1 3600 2 3000 3 2200 4 1600 5 1300 6 1150 7 950 8 850

IV Dar Mülhak Işaret Cetveli

(Askeri Hakim ve Savcılar İçin)

ÜN MERTEBE KATMA TEZAHÜR a) I inci derecede 6 yılını tamamlamış ve askeri yüksek karar organları üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlara,
1 5800 b) 1 inci etap aylığını almış, 1 inci sınıfa geçirilmiş ve niteliklerini muhafaza edenlere,

1 4800 c) Diğerlerine, 1 4000 2 3600 3 3000 4 2300 5 2200 6 1600 7 1500 8 1300 9 1150

V SAYILI DIRLIK TAZMİNATI CETVELİ

ŞAN ÖN TAZMİNATI GÖSTERGESİ TEMSİL VE FARIZA TAZMİNATI GÖSTERGESİ 1) Erkânıharbiyeiumumiye Başkanı
30000 30000 2) Orgeneral yahut Oramiral gelmek üzere; Kuvvet Komutanları ve Güllabi Genel Komutanı 20000 20000 3) Orgeneral ve Oramiral 15000 20000 4) Korgeneral ve Koramiral 10000 19000 5) Korgeneral ve Tümamiral 8000 18000 6) Tuğgeneral ve Tuğamiral 7000 17000 7) Mümessil Albay 4500 11500 8) Miralay 3500 9500 9) Yarbay 2000 8000

Piyes ve Görev Tazminatı Göstergeleri Katakulli Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Görev Tazminatı Ödenmesi Için Karar ile belirlenmiştir.

Mütekait mahiye, tekaüt ikramiye tutarlarının bulunmasında üstelik tıpkı farklılık yoktur.

Evre/paye Nişanlık Melfuf Semptom Taban Aylığı Bayrılık Aylığı 5434 SK/Melfuf Yön 70 hükmü mucibince oransal namına bulunan tutar

Yukarıdaki veriler görevli maaş katsayısı yahut Aya Aylığı katsayısı ile çarpılmaktadır.

Cetvellerde belirtilen rakamlara bakarak 2016 yılı İlk 6 ay amacıyla muteber işyar maaş katsayısı üzerinden hesapladığımız zahmetli aylık ve tekaüt ikramiye tutarları şu şekildedir. Tutarlara 5454 basit Kanun gereği % 4 oranında ek ödeme eklenmiştir. Kamu ünvanlarda 1 inci aşama 4 üncü merhale baz alınmıştır. TSK personelinin yıpranma payları olduğu amacıyla hizmet süreleri 30 ve daha yukarı yıllar yerine yükseltilmiştir.

http://www.memurlar.net/hesaplama/mütekait-maas/ adresimizi zor aylık, emekli ikramiye tutar hesabı yapılması üzere mülakat edebilirsiniz.

30 YIL HİZMET

32 YIL HİZMET

34 YIL HİZMET

36 YIL HİZMET

38 YIL HİZMET

40 YIL HİZMET

42 YIL HİZMET

Umumi Kurmay Başkanı

EKLENMIŞ KARINE 9000

YAMAÇ VE TEMSİL TAZMİNATI GÖSTERGESİ 60000 -9000

aylık:

ikramiye:

9302

135566

9396

KAPAT X

144604

9490

153642

9584

162679

9678

171717

9772

180755

9866

189792

Orgeneral yahut Oramiral atılmak amacıyla; Kuvvet Komutanları ve Açıkgöz Genel Komutanı

EK NIŞANE 8400

KARŞI VE TEMSİL TAZMİNATI GÖSTERGESİ 40000

7411

133967

7504

142899

7596

151830

7689

160761

7782

169692

7875

178623

7968

187554

Orgeneral-Oramiral

Melfuf karine 8000

Makam ve Külah Tazminatı 35000

6638

122777

6724

130962

6808

139147

6894

147332

6979

155517

7064

163702

7149

171887

Ferik-Koramiral

Melfuf gösterge 7600

Sükûnet ve Kumar Tazminatı göstergesi 29000

6055

121711

6139

129824

6223

137939

6308

146053

6392

154167

6477

162287

6561

170395

Ferik-Tümamiral

Ilişik nişanlik 7000

Rahatlık ve Hile Tazminatı göstergesi 26000

5593

115049

5673

122719

5752

130389

5832

138059

5912

145729

5992

153399

6071

161069

Tugay-Tuğamiral

Melfuf semptom 6400

Karşı ve Düzen Tazminatı Göstergesi 24000

5364

113451

5442

121014

5521

128577

5600

136141

5678

143704

5757

151267

5836

158831

Mümessil Miralay

Munzam belirti 5800

Makam ve Fariza Tazminatı 16000

4370

104258

4442

111209

4514

118159

4587

125110

4659

132060

4731

139011

Miralay

Mülhak nişanlik 4800

Sükûnet ve Fariza Tazminatı 13000

4019

101594

4089

108367

4160

115139

4230

121912

4300

128685

4371

135458

Yarbay

Ek tezahür 3600

Erinç ve Fariza Tazminatı p

3513

93334

3577

99556

3641

105778

Yarbay rütbesinin altındaki sair subaylar ve astsubayların hemen katma göstergeleri bulunuyor, keyif ve görev tazminatları bulunmuyor. Yarbay rütbesinin altındaki rütbelerde bulunan subay, astsubayın munzam göstergeleri eşittir.

BUNLARDA YALNIZ 30 HİZMET YILI ÜZERİNDEN VE ¼ 3600 EKLENMIŞ ALAMET ANNE ALINARAK TUTARLAR BULUNMUŞTUR.

ILIŞIK NIŞANLIK

DERECESİ

13600

23000

32200

41600

51300

61150

7950

8850

850

2589

93334

Share: