kamu görevlisi arasındaki ayrımcılık dert veriyor

Seçme amme kurumu kişi çalışanı üzere mütenevvi ayrıcalıklar sağlamaktadır. Fakat, bu imtiyaz Maliye Bakanlığı vasıtasıyla meşru ayla getirilerek zorunlu ayrımcılığa dönüştürülürse bu durumun akıllıcasına olduğunu kabul etmek makul bire bir yaklaşım olmasa gerektir.

18.01.2014 günlü Resmi Gazete’üstelik yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Toplumsal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Nüsha: 2014-3) henüz esbak yıllarda olduğu kabilinden tekrar gelgel personeli ile gelgel dışı personel ayrımını meşrulaştırmıştır. Seçkin sene acep ayrımcılık kalkar mı diye niteleyerek beklerken maalesef değiştirmeden bitmeme ettirilmiştir. Bu tebliğin 8’inci maddesinde düzlük düzlük; ‘Aynı hava yahut kuruluşun terbiye ve istirahat tesisleri, misafirhane, yetiştirme yurdu ve yavru bakımevlerinden yararlanan ayrıksı hava ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, gelgel personeli amacıyla belirlenen tarifenin % 25 ilavesi uygulanır’ hükmünün 2014 yılında üstelik kelimesi kelimesine devam ettirilmesi akseptans edilebilir bir durum değildir.

Eğer girintisiz çıkıntısız vatandaşsanız % 50 fazla ödeyeceksiniz

Terbiye ve tatil tesisleri ile misafirhanelerden kayran alanların dışında yararlandırılanlara yani vatandaşlara gelgel personeli amacıyla belirlenen tarifenin % 50 dahası uygulanacağı fakat, tesislerden yararlanmada önceliğin o gurur personeli ve emeklisi ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına verileceği ifadesine kayran verildiğini görüyoruz. Tıpkısı amme kurumunun uhdesinde bulunan içtimai tesis, o kurumun çalışanlarının değildir. Ancak, güya hakeza tıpkısı algı oluşturularak mevzuat düzenlenmesi yapılarak bambaşka hava personeline havai işyar muamelesi yapılması akilane değildir.

Kamu kurumları diskotek mi işletiyor?

Istifham acayip gelebilir amma Amme Içtimai Tesislerine İlişkin Deklarasyon (Nüsha: 2014-3) ekinde düz düzlük ifadeleri görünce buyurmak ki amme kurumları disko de işletebiliyorlarmış diye niteleyerek düşündüm. Tebliğin ekinde amme gurur ve kuruluşlarınca işletilen yetişek ve tatil tesislerinde bulunabilecek özellikler aşağıda belirtilmiştir denildikten bilahare tamlanan özellikler beyninde disko ve kumbaşı ifadelerini görünce beklenmedik ettim. Bunda şok edilecek hangi var denilebilir. Ama bu işi özne kamu kurumları olunca ve buraların giderleri 77 milyon büyüklük vatandaşının cebinden çıkıyorsa o antlaşma sormamız katıksız arkaç dirimsel.

Kamunun imdi bu işlerden çekilmesinin zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir. Yapılması müstelzim yeryüzü temel konular ortada bu garip sosyal tesislerin 77 milyon talih vatandaşının hizmetine açılması yani özel sektöre devredilmesidir.

Tebliğe uyan var mı acep?

Tebliğde hava ve kuruluşların bu beyanat kapsamındaki tesislere ilgili adına 2014 yılında uygulayacakları tanıtmalık ve intifa bedelleri, özlük genel ağ sitelerinde düz alacak ve tamamıyla güncel tutulacaktır denilmekte ancak, buna çokça aşkın riayet edilmemektedir. İsterseniz kamu kurumlarının internet sitelerine girerek sınav edebilirsiniz.

Içtimai tesisler koşut mağduru öğrencilere açılacak

Tebliğde yapılan şanlı bir değişiklikle 17 Açıklık sonradan paralel yapının yurtlarında minval birlikte kıygın olan öğrencilere yüce tıpkısı imkan sağlanmıştır. 17 Meyan süreci sonrasında paralel yapının yurtlarından çocuklarını kabul etmek isteyen veliler ciddi tıpkı biçarelik ortamında kalarak istemeye istemeye bu yurtlardaki Hükümet aleyhtarı tezviratlara katlanmışlardı.

Tebliğde yapılan eskimemiş düzenlemeye göre; sosyal bünye kapasitelerinin kullanımında, gerekseme bulunan yerlerde boş kapasitenin öncelikle yüksek tahsil öğrencilerine kullandırılması üzere lüzumlu herhangi bir tür hazırlık alınacak ve toplumsal tesislerdeki gereksiz kapasiteler ivedilikle Yükseköğrenim Emniyet ve Yurtlar Kurumu’na (Yurtkur) bildirilecektir.

Yurtkur aracılığıyla içtimai tesislere yerleştirilen yüksek tahsil öğrencilerinden standart yetersiz ücreti tahsil edilecektir. Ayrıca içtimai tesisin kemirmek hizmetlerinden faydalanan öğrencilere sağlanacak tagaddi yardımı, strateji eden ay içerisinde Yurtkur eliyle ilgilendiren toplumsal yapılış yerine yatırılacaktır.

Yapılan bu düzenlemeyle içtimai tesislerde bire bir saf tedbir alınması mecburi arkaç gelecektir. Zira, sosyal tesislerin öğrencilere açılmasıyla gelişigüzel bu tesislerin öğrencilerin kalmasına makul hale getirilmesi gerekmektedir. Alelhusus toplumsal tesislerde mevcut diskotek, bade vb. bir sekans faaliyetin sonlandırılması kaçınılmaz olacaktır. Birilerinin canı sıkılsa da zaman zaman kötü hasıl şeylerden hayırlar çıkabilmektedir. Mevla’nın işi aha hakeza. Belirten ne güzelce söylemiş; Hak amaç ederse kulun işini, mermere da batırır dişini, Hak misyon etmezse kulun işini, pilav yerken bile kırar dişini.

KAPAT X
Share: