Sağlık Bakanlığından 10 bin işçi alımına ilgilendiren göreve başlama duyurusu

Afiyet Bakanlığı bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak amacıyla, Kamu Hava ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Karşı Talimatname hükümleri çerçevesinde 6/7 Nisan 2022 tarihlerinde noter huzurunda çekilen ad çekme sonucu 10.000 kadroya atanacak eşhas Bakanlıkça lokalize olup, diyar sağlık müdürlüklerine gönderilmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞARLIK TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLMEK AMACIYLA KURA USULÜ İLE ATANMAYA ADALET KAZANAN 10000 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA ANONS

Bakanlığımız dişarlik teşkilatında, 4857 az İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Çalım ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Asıllar ve Esaslar Için Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10.000 kadroya “Saflık Görevlisi, Hususi Düzenlilik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi, Elektronik Beyin Herkes Kurulum Bakım Tamirat Ve Arıza Izale Elemanı, Marangoz, Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, Biyomedikal Aygıt Teknolojileri Servis Bindi Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek Elemanı(Sayrılarevi), Taşıtçı,” mesleklerinde 6-7 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonrası atanmaya doğruluk kazanan adaylar şerif ve sakınma namına car edilmiştir. İller bazında yerleşmeye türe kazanan adayların listeleri Bakanlığımızca İl Keyif Müdürlüklerine gönderilmiştir.

Bu kapsamda dişarilik teşkilatına yerleşenlerin göreve start işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

1- 4857 sınırlanmış Kanun kapsamında sonsuz işçi statüsünde yerleşenlerin göreve start taleplerini içeren başvuruları 13-22 April 2022 tarihleri ortada atamaya temel belgeleri ile alay malay yerleşmeye türe kazandıkları İl Afiyet Müdürlüklerince alınacaktır. Ad Çekme neticesinde kökten sürme adına atanmaya doğruluk kazananlar Ek-1 de matlup belgelerle birlikte İl Afiyet Müdürlüklerine bizzat müracaat yapacak olup, öğün, kargo yahut kurye ile yapılan başvurular akseptans edilmeyecektir.

2- Atanmaya asıl belgelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri; 25.04.2022-18.05.2022 tarihleri beyninde Vekâlet Makamının 07/03/2022 ruz ve 63077 Oluru ile değiştirilen 24/12/2018 tarihli ve 534 az onayın 16 ncı maddesi ile İl Keyif Müdürlükleri uhdesinde personel hizmetlerinden mesul başkanın başkanlığında kurulacak komisyonlar eliyle yapılacaktır. Necip adayların atanmaya temel belgeleri İl Keyif Müdürlüklerince Bakanlığımıza gönderilmeyecek olup Çekirdek Köken Yönetim Sisteminde mevcut ilgili alana girişi yapılacaktır. Mezkür belgeler şahıslar hesabına oluşturulacak nüfus dosyalarında İl Sağlık Müdürlüklerince sıyanet edilecektir.

3- Adayların 17/04/2021 günlü ve 31457 dar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Düzenlilik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına güvenerek Belgelik Araştırmasına ilişik iş ve işlemler Bakanlığımızca üstlenme edilecek olup, arşiv araştırması makul olanların atama işlemleri Bakanlığımızca adına getirilecektir.

4- Hastalık yahut doğumla ilişkin mazereti cihetiyle referans evrakını şahsen doğrulama edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını otacı raporuyla belgelendirmeleri halinde bir numara mertebe yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5- Halen askerde olmaları sebebiyle başvuramayacak olanlar, başvuru evrakını birinci rütbe yakınları aracılığı ile İl Afiyet Müdürlüğüne doğrulama edebilecektir. Bu durumdaki doğruluk sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz dönüş içerisinde arzuhâl ve terhis belgesiyle alay malay yakınları aracılığı ile evrakını teyit ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları halinde gayrı tayin şartlarını bile taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye doğruluk kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

6- Atanma şartlarını taşıyan olduğu tayin edilenler, 5510 sınırlanmış Sosyal Sigortalar ve Umumi Esenlik Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup bu çerçevede kişinin çalıştığı gelişim kolu bile belirtilmek vasıtasıyla Içtimai Güvenlik Kurumuna zaruri bildirimler İl Keyif Müdürlüklerince adına getirilecek olup, atanma şartlarını haiz olmayan türe sahiplerine gerekçeleri bariz belirtilmek yoluyla İl Keyif Müdürlüklerince resmi yazışma aracılığıyla bilgelik verilecektir.

7- Hastalığı dolayısıyla atanmaya müteakip göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını hekim raporuyla belgelendirmeleri ve rapor son tarihinden itibaren 5 çalışma günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir.

8- Doğumla ilişik mazereti nedeniyle atanmaya müteakip göreve başlayamayacak durumda olanlar, veladet raporunu ibraz etmesi kaydıyla üvey anne izin süresi bitimine müteakip 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabilecektir.

9- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Asıllar ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “gerçek dışı belge verilmesi yahut beyanda bulunulması” başlığı altında planlı 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına asaletli namına yerleşen hak sahiplerinden gerçek dışı vesika verenler, dolma, falsolu, kayışçı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yanlışlıkla mamul olsa da atamaları tağyir edilecek ve görevlerine serencam verilecektir. Bu kişilere mali bire bir fiyat (aylık gibi) ödenmişse, ödenen karşılık yasalı faiziyle alay malay kalın kafalı alınacaktır.

10- Ataması yapılanların ihbarname işlemleri için Adrese Dayalı Can Pusat Sistemindeki (ADNKS) adresler temel akseptans edilecek olup bu adreslerdeki seçme değişim yerinde adresin güncellenmesine ilişkin zor hak sahibine ilişkin olacaktır. Ayrıca türe sahibi müracaat formuna iletişim bilgilerini birlikte eklemekle yükümlüdür.

Bakanlığımız kadrolarına ad çekme neticesinde kökten sürme yerine yerleştirmeleri yapılan adalet sahiplerinden yukarıda belirtilen müddet içinde mazeretsiz adına başvuru yapmayan yahut başvurup de evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz adına manifesto tarihinden itibaren 10 bölüm süresince göreve başlamayanlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumda olanların atamaları fek edilecek olup namına sırada kâin rezerv doğruluk sahiplerinin Katma-1’de kayran düz referans evrakları İl Keyif Müdürlüklerince kabul edilip tıpkı usule bakarak evraklarının incelenmesi yapılacak, akla yatkın görülenlerin atamalarının yapılabilmesi için evrakları ÇKYS’birlikte tamlanan modüle girilecek olup atamaları Bakanlığımız Idare Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ayrıksı Bakım Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.

KAPAT X

Bakanlığın duyurusu üzere Tıklayınız.

Share: