Toprak farkı maaşta 658 TL’ye büyüklüğünde ilave ödeme sağlar

Memurların çalıştıkları bölgelere göre maaşlarında fark olabilmektedir. Alelhusus Beceri Hizmetler Sınıfı’nda görev eden personeller ile Keyif Hizmetleri Sınıfı’nda fariza yapan personellerin maaşlarına Kalkınmada Rüçhan Bölgelere bakarak ödenen munzam tazminat nedeniyle kocaman tutarda aylık farkı sağlanmaktadır. Katma tazminatların ne unvanlı personele ve sunu faziletli izzet memuru maaşının yüzde kaçı oranında ödeneceği canip ifa kararnamesinde belirleme edilmiştir. Taraf ödeme kararnamesinin ekinde meydan düz Kalkınmada Rüçhan Yörelerin dereceleri 7 bölgeye ayrılmıştır ve tazminatlar bölgelere göre ayrımlılık oluşturmaktadır.Buna göre; Esenlik Hizmetleri Sınıfı’nda fariza işleyen ehlihibre tabiplere 7. Havza üzere ödenen mülhak tazminat 9500*0,076998*%90 = 658 TL, düz hekim tabiplere ise 9500*0,076998*% 50 = 365 TL tutarındadır.

Veteriner hekimlere 7. Kesim amacıyla ödenen ek ödence ise 9500*0,076998*% 70 = 512 TL tutarındadır. Esasen Beceri Hizmetler Sınıfı’nda fariza özne mühendislere 7. Toprak amacıyla ödenen ilişik ödence ise 9500*0,076998* % 35= 256 TL tutarındadır. Bu bakım sınıfında çalışanlara ödenecek azami eklenmiş ödeme tutarı munzam faziletli oran memuru maaşının % 70’i oranındadır. Ekleme ödence ödemesinde yer bağan ödence 1. Kesim için mülhak faziletli ödence ise 7. Toprak amacıyla belirlenmiştir. Yani nahiye derecesi yükseldikçe ödenen ekleme tazminat oranı de yükselmektedir. Analog ödemelerin neden bambaşka bakım sınıfları üzere belirlenmediği sorusunun sorulması gerekmektedir. Ümit ederiz kim bu soruyu soranlar menfaat.

Hava personeli ile alım dışı personel arasındaki imtiyaz kaldırılmalıdır

Ahmet Ünlü’nün yazısnın devamını fehmetmek amacıyla tıklayınız.

Share: