Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı Icra Vekili Yardımcılığına atama yapıldı

Milli Yetişek Bakanlığı Vekil Yardımcılığına atama yapıldı değişmeyen resmi gazete’dahi yayımlandı.

Milli Terbiye Bakanlığı Icra Vekili Yardımcılığına, 3 az Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri mucibince Osman SEZGİN atanmıştır.

25 Orak Ayı 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

OSMAN SEZGİN KİMDİR?

1959 yılında doğan Osman Sezgin, beş, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu amacıyla farklı şehirlerde bitirmiştir. Marmara Üniversitesi’nde lisans ve faziletkâr lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi’nde ise doktora eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Selen-Yazın Fakültesi Yetişek Bilimleri Bölümü derslerini düzenlemek için görevlendirilmiş; Marmara Üniversitesi Bili-Literatür Fakültesi Eğitim Bilimleri Koordinatörlüğü yapmıştır.

TRT 1’dahi her hafta pazartesi günleri yayınlanan sabahleyin gençlik programına psiko-toplumsal açıdan gençlik meseleleri üstüne gelişigüzel hafta ehlivukuf konuşmacı yerine katılmıştır. 2020 yılından beri temas hafta Ilişki günleri TRT Radyo 1’da Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürütmektedir.

1992 yılında Savaş Akademilerinde Yağız Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Bahir kuvvetleri, Cingöz Genel Komutanlığı ve Erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı mensubu albay, amiral ve generallerine; 1995 yılında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü emir ve müdürlerine hizmet içi eğitim kursu eğitmenliği, hizmet içi eğitim semineri organizesi ve eğitmenliği yapmıştır.

Zorlu haddinden fazla Milli Terbiye Şurasına katılan Osman Sezgin, 19. ve sonuç yapılan 20. Milli Terbiye Şuralarına özel çağrılı namına katılmıştır. Çeşitli ilmî projeler yürütmüş, kavi çokça sayıda faziletli lisans ve doktora tezi yönetmiştir.

“Foundation of Tolerance in Turkish Culture” isimli, Londra merkezli Routledge The European Legacy Dergisi’nde yayımlanan eseri TÜBA 2007 Bilimsel Telif Hakkı Iz Ödülleri Programı ödülüne layık görülmüştür. SSCI marifetiyle taranan dergiler dahi dahil olmak için ulusal ve arsıulusal dergilerde mukavim haddinden fazla yayına eş ve yine takatli çokça yayına erbap ve gene it canlı çok bilimsel dergide yargıcı ve ürün kurulunda yer almaktadır. Yetişek: Terim ve Kuram; Kültürel Psikoloji Bağlamında Kibir Bütünlüğü isimli kitapların yazarıdır.

Türkiye ve Avrupa’da sayımsız seminerler vermiş olan Osman Sezgin, Avrupa’da it canlı çokça ülkede 6 sene boyunca terbiye müesseselerinde araştırmalar yapmış, konferanslar vermiştir. Yurtiçi ve yurtdışında pek çokça terbiye kurumuna danışmanlık yapmıştır.

2000 yılında Soy Vakfı Okulları’nı kurmuştur ve burada ibdai eğitim bilimi programları geliştirerek eğitim danışmanlığı görevini yürütmektedir. Tür Yüksekokul ve Makule Sarıklı Yetiştirme Enstitüsü Başkanlığı, Makule Vakfı Yayınları ve TR Indeks gibi ulusal ve prestijli arsıulusal dizinler tarafından taranan Makule Uluslararası Eğitim Bilimi ve İnsan Bilimleri Dergisi müessis işaret yönetmenliğini yapmaktadır.

1995 yılından bu yana Türk Deneyimsizlik Vakfı başkanlığı ve 2000 yılında kurduğu Çeşit Vakfı başkanlığı görevlerine bitmeme etmektedir. Evli ve üç yavru babasıdır.

Share: