Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?

Akademik personelin, celal üniversiteleri tarafından personele sağlanan servis hizmetinden yararlanmalarında hukuken aynı bariyer bulunmamaktadır.

Bu yazımızda, fehamet üniversitelerinde 2914 çevrilmiş Yükseköğretim Personel Kanununa bağımlı adına görev fail akademisyenlerin kurumları aracılığıyla sağlanan servis hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağını ele alacağız.

Bilindiği üzere, kamu kurumlarında personel servis hizmetleriyle ait hususlar, 25 Küçük Ay 2004 tarihli “Kamu Çalım ve Kuruluşları Personel Servis Bakım Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir.

Mezkûr Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde; “Personel servis hizmetinin ilişkin seçim ve bu Talimatname hükümlerine makul benzeri şekilde düzenlenmesinden ve çalıştırılmasından ilişik kurumun en üst amiri yahut yetkilendireceği personel sorumludur.” ifadesi meydan almaktadır.

bununla birlikte tıpkısı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ise; “Servis araçlarından ait kamu gurur ve kuruluşunda çalışan personel yararlanır. Bu personel kurumlarınca verilmiş kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ilgililere afişe etmek zorundadır.” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 25 Ağustos 2021 günlü Resmi Gazete’birlikte yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Bakım Kollarına Müteveccih Finansal ve Toplumsal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Havi 6. Periyot Şişko Kesim”nin 24 üncü maddesinde; “Bakanlıklar, kapalı, ilişik ve ilişkili kuruluşların şekil teşkilatında görev fail personele mesaiye vürut ve gidişleri üzere servis hizmeti sağlanır. Amme gurur ve kuruluşlarının taşra birimlerinde var olan servis hizmetlerinden, amme görevlileri bile bire bir şekilde faydalandırılır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Buna göre, lüzum şişko sözleşmede kayran kayran ahkâm gerekse ilişkin Yönetmelikte temas yontu veya özel Kanun dış tutulmadığı üzere akademisyenlerin kurumun servis hizmetinden yararlandırılmasında hukuken tek engel bulunmadığı görülmektedir.

Öte yandan, beledi Danıştay kararlarında akademisyenlerin mesaiye devamları veya çalışma saatleri ile ilişik benzeri aranjman bulunmadığı, tedris elemanlarının ilmî araştırma ve inceleme yapmakla yükümlü oldukları, eğitim tedrisat alanı dışında aplikasyon için dışarıda bile icraat yürütebilecekleri kabil hususlar dikkate alınarak akademisyenlerin masa başında görev eden memurlar kabilinden himmet saatleri süresince sonsuz görev yerlerinde bulunmalarının istenmemesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede; servis hizmetlerinin yönetiminden ilişik kurum yöneticilerinin mesul olduğu dikkate alındığında ehliyetli sayıda miftah imkanı bulunması halinde akademisyenlerin servis hizmetinden yararlanmasında türel yerine hiçbir engel bulunmamakla birlikte, vasıta sayısının sıkıntılı olması halinde ilgililere kanuni yerine say saati uygulanamadığından çalım aracılığıyla önceliğin 657 mahdut Büyüklük Memurları Kanuna tabi personele verilebileceği dahi değerlendirilmektedir.

Share: