Namzet vazifeli, asaletli görevli ayrımı ve sağladıkları hukuk

Untitled Document

Ufuk Amme Personel Güzel Sınavı yerine aşina KPSS’nin kaldırılacağı yönündeki duyum ile çalkalanırken konunun muhatapları sessizliğini koruyor. Temas ne kadar Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç marifetiyle hakeza bir molekül gündemde namevcut denilse bile konunun muhatapları vasıtasıyla ince bir izah yapılmadı.

Ayrı Ayrı beş altı kurumca B grubu kadrolar amacıyla getirilen namzet sınavlarla nesnellik bozulsa bile memuriyete girişteki sunu nesnel sınav KPSS’dir. Zımnında bu sınavın kaldırılmasının söz konusu olamayacağını ifade edebiliriz. Temas şeyden önceki bu sınav yardımıyla garibanların kamuya girişleri akıbet etap kolaylaşmıştır.

Cesamet Personel Başkanlığı yahut ilgilendiren icra vekili, yapacağı inandırıcı bir açıklamayla bu konuda kamuoyunu rahatlatabilirdi. Ancak, bu büyüklüğünde macerasız ama son rütbe hayır tıpkı açıklamanın yapılmaması doğrusu çeki vericidir. Yegâne kelimeyle KPSS’nin kaldırılmayacağını tercüman olmak kahinlik olamaz diyerek düşünüyorum.

Aday vazifeli necip görevli ayrımı çok mu heybetli?

Namzet görevlilik memuriyet güvencesinin yeryüzü hastalıklı olduğu dönemdir. Bu çerçevede namzet işyar- aristokrat görevli arasındaki farkları sağladıkları hukuk açısından açıklamaya çalışacağız.

İstifa sonrası dönüşler açısından namzet-aristokrat vazifeli farkı

Hayatın basit akışı uyarınca ricat bazı bazı kaçınılmaz kuzuluk gelebilmektedir. Görevlilik statüsünün gereği namına incizap sonrası dönüşler 657 mahdut Kanunun 92 nci maddesi uyarınca olanaklı olabilmektedir. İşte bu nedenden ekolojik ortam, namzet memur-asaletli işyar ayrımı burada kendini göstermektedir. 657 mahdut Kanunun 92 nci maddesi uyarınca istifa fail namzet veya aristokrat memurlar iki defadan fazla olmamak kaydıyla yine memuriyete açıktan atama prosedürü çerçevesinde dönebilmektedirler. Fakat, aristokrat memurin istedikleri kuruma dolaşım hakkına sahipken namzet memurlar hoppadak ayrıldıkları kuruma dönebilmektedirler.

KİT’lere yapılan atamalarda aday vazifeli-aristokrat işyar ayrımı var

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını kavzamak amacıyla tıklayınız.

Share: