İletişim Başkanlığı Teşkilatı Için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Başkalık

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 106

HUSUS 1- 14 az iletişim Başkanlığı Teşkilatı Üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde vadi alan “basın” ibaresi “bildirişim” şeklinde değiştirilmiştir.

KONU 2- 14 basit Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aşağıdaki eğreti bap eklenmiştir.

“Danışman ve ataşe kadroları

GEÇİCİ BAP 3- (1) 2 sınırlanmış Umumi Ekip ve Usulü Üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) basit Cetvelin İletişim Başkanlığı bölümünde meydan kayran Matbuat Müşaviri unvanlı kadrolar İletişim Müşaviri şeklinde, Elçilik Uzmanı unvanlı kadrolar İletişim Ataşesi şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İletişim Başkanlığında Matbuat Müşaviri ve Ataşe kadrolarında bulunanlar, grup dereceleriyle durumlarına akla yatkın İletişim Müşaviri ve İletişim Ataşesi kadrolarına antrparantez tıpkı işleme lüzumlu kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların Basın Müşaviri ve Ataşe kadrolarında geçirdikleri süreler İletişim Müşaviri ve İletişim Ataşesi kadrolarında esbak sayılır.”

ÖZELLIK 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ÖZELLIK 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhur Reisi yürütür.

25 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Share: