Namzet memur, ün değişikliği sınavına girebilir mi?

Şan değişikliği sınavına başvurusu kabul edilen namzet memurun başına gelenler….

Aday memurun, kurum içi ün değişikliği sınavına katılamayacağı konusu, mevzuatta engelsiz ve net kendisine yazmaktadır.

Kurumların açtığı unvan değişikliği sınavlarında üstelik bu konuya dayalı meşruhat kayran almamaktadır.

Söz Gelişi geçtiğimiz sene yapılan Besin, Ekincilik ve Hayvancılık Bakanlığı titr değişikliği sınavına tıpkısı başvurmuştur. Başvurusu kabul edildikten sonra, sınava hazırlanmış, sınav harcı ve nöbet parası vererek Ankara’daki sınava katılmıştır.

Ancak sınavı yüksek tıpkısı puanla kazandıktan sonradan ülkü çıkmıştır. Alım, DPB’ye düşünce sormuş ve DPB bile namzet memurun şöhret değişikliği sınavına katılamayacağını belirtmiştir. Bu görüşten sonradan namzet memurun bütün çalışmaları boşa gitmiştir.

Burada gurur suçu aday memura atmakta ve “hastalık müracaat yaptın demektedir?”… Meğer, bu yönde benzeri tayin var ise kurumun buna göre hazırlık alması, daha bildirme baştan adayı kıygın etmemesi gerekiyordu. Şuan üzere adayın bütün imtihan çalışmaları, Ankara’ya gelip gitmesi boşa gitmiştir.

İŞTE O MEMURLARIN SİTEMİZE GÖNDERDİĞİ KITAP

İyi Icraat Memurlar.net ailesi,

Benzeri yakınım Besin Ekincilik ve Hayvancılık Bakanlığının 12.05.2013 tarihinde açtığı görevde yükselme ve titr değişikliği başvurdu ve başvurusu onaylanıp sınavı yüksek aynı dereceyle … unvanını kazanmış bulunmakta.Fakat sınava başvuru yaptığı ve sınavı kazandığı devir aday memur statüsündeydi, bu sebeple unvan değişikliği yapılmadı ve soylu memurluğa geçtiği ahit da yapılmayacağı söylendi.

Birçok namzet vazifeli hempa yeteri büyüklüğünde bilgilendirilmediği amacıyla bu sınava müracaat yapıp başvurusu onaylanıp sınava girdi ve imtihan Ankara’da olduğu üzere imtihan harcı, yol parası, konaklama parası vs. maddi ve sürekli sınava derse düzentileme bakımından manevi yönünden üstelik kıygın oldular.

Yönetmelikte sınav amacıyla aranan atama şartlarında namzet memur ile ilgili bap geçmemektedir.

Bu konuda Bakanlığa danışılmış olup Bakanlık aracılığıyla Cesamet Personel Başkanlığının görüşü sorulmuş olup , alınan cevabi yazıda “. namzetlik devresi içerisinde unvan değişikliği sınavı için yapacakları başvuruların kabul edilmesinin türlü bulunmadığı..” denilmekte ve adaylık süresinin bitmeme etmesi sebebiyle ilgilinin ün değişikliği ataması yapılamamıştır,” denilmektedir. Tıklayın.

Ancak sınava başvurular Personel Umumi Müdürlüğü ve Milli Yetişek Bakanlığının sayfalarından olmuştur.

Sınava başvuru esnasında aday memurların başvurusu ve atamasının yapılmayacağı hakkında ayrımsız duyuru yapılmamıştır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Itila ve Titr Değişikliği Yönetmeliğinde aday memur ile ilişik izah geçmemekle beraber Yönetmeliğin İkinci Fasıl Madde 8 k bendinde;
“. Uygulayımcı unvanlı kadroya atanabilmek için;
1)Meslek yüksekokullarının maharet programlar bölümlerinden yahut küşade talim fakültesi ekincilik önlisans mevzunu almak,
2)(Mülga:RG-30/9/2010-27715),
3)Yapılacak şöhret değişikliği sınavında kalburüstü koyulmak..” yazmaktadır.

KAPAT X

Ayrıca Personel Umumi Müdürlüğünün 28.02.2013 gün ve 81385164.774.07/005327 çevrilmiş Genelgede “Sonuçlar imtihan tarihinden itibaren 2(iki) almanak süreyi aşmamak amacıyla bir unvanlı kadrolar amacıyla yapılacak müteakip sınavın ilanına kadar uygulanan olacak, bu müddet içerisinde sınavı kazananlar ilan edilen kadrolarda mütenevvi nedenlerle boş kalan yada boşalan kadrolara puan sırasına göre yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda atamaları yapılacaktır.” yazmaktadır.

Namzet memurin sınavı kazanıp asil memurluğunu aldığı antlaşma kazandığı unvanın verilmemesi haddinden fazla dokunaklı ve onların hakkı yenmektedir.

Sınavları akseptans edilmeyecekti neden Namzet Memurları sınava aldılar, bunların kesin cevabını Bakanlıktan öğrenemedim, Telefonla görüşmelerimde Aday memurların sınavının kabul edilmeyeceğini hep biliyor sebep müracaat yaptılar denilmektedir.

Share: