Ara Sıra Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ilgilendiren Ekip ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Değişmeyen Yayımlandı

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ilişkin Grup ve Pozisyonların İptali ve İhdası Için Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Gâh amme kazançlı teşebbüsleri ile vabeste ortaklıklarına ilgilendiren;

1- Yapışık (1) dar listede vadi düzlük kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdasına ve 22/1/1990 tarihli ve 399 mahdut Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) çevrilmiş cetvelin ilişkin bölümlerinde farklılık yapılmasına,

2- Fena (2) sınırlanmış listede meydan düz pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdasına ve bir Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sınırlanmış cetvelin ilgilendiren bölümlerinde fark yapılmasına,

mezkûr Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi uyarınca değişmeyen verilmiştir.

25 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MÜLHAK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Share: