KİT Sevap Gruplarındaki Fark Hangi Vukuf Geliyor?

Sevap gruplarının beşten üçe düşmesiyle dümen kurullarının asıl ecir belirlemesindeki ölçüm yetkileri genişlemektedir. Fakat bu izin 2018 yılına kadar kullanılamayacaktır. 2018 yılından itibaren yapılacak değişikliklerde ise tıpkı grupta düzlük alan personele ödenen ana ücretlerin toplamının %5indne aşkın maliyet artışına hastalık olunamayacaktır. 2016 YILININ BAŞINDAN BERİ SÜREN BEKLEYİŞ

Şişko sözleşmenin 39’uncu maddesinde “KİT’lerde 399 sayılı Kanun Mesabesinde Kararname kapsamında fariza fail kontratlı personel pozisyonlarına ilişkin esas sevap gruplarının 31/1/2016 tarihine büyüklüğünde baştan düzenlenmesi üzerine mesai yapılacaktır.” hükmüne kayran verilmiş ve bu konuda hazırlanan taslak YPK’ya iletilmişti.

Bu konuda memurlar.net namına dayanıklı çokça veri yapmış ve detayları incelemiştik.

İlk taslakta üç teceddüt dikkat çekmekteydi

– Asıl ecir grupları 5’ten 3’e düşürülmesi

– İş yerinin coğrafi durumu temel sevap hesaplanmasında dikkate alınacak olması,

– coğrafi boyut kabil işin riski de temel ecir hesabında dikkate alınacak olması.

Ancak, Maliye Bakanlığının itirazları dikkate alınarak eskiz rötuşlu edildi ve iş yeri ve gelişim riskinin ücrete dahil olmasına dönük düzenlemeler taslaktan çıkarıldı. İlgili haberlerimize vurmak amacıyla tıklayınız:

Dolgun Ittifak Öncesi Sevap Grupları 5’ten 3’e Düştü. Evet Anlamı Ne?

18/07/2017 günlü ve 2017/T-8 sınırlanmış Efdal Planlama Yerleşmiş Kararı, 21/07/2017 ruz ve 30130 çevrilmiş Resmi Gazete’dahi yayımlandı. Bu Kararla sevap grubu beşten üçe indirildi.

Kararda dikkat çeken noktalardan birisi maddelere geçilmeden geçmiş düzlük kayran “Ihtişam Personel Başkanlığının 27/01/2016 tarihli ve E.554 basit ve 10/05/2017 tarihli ve E.2774 sayılı yazıları dikkate alınarak; amme hesaplı teşebbüsleri ve sınırlanmış ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli personel ücretlerinin tespit edilmesine ilgili ekli Kararın kamu bütçesine arttırma abra getirilmemesi kaydıyla kabulüne, değişmeyen verilmiştir.” denilmektedir.

Esasen altını çizdiğimiz ifade kararın felsefesini özetlemektedir.

Önemli tıpkı sair konu ise “ÖZELLIK 3 – (1) Kamu hesaplı teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme durum ve programında olanlar dahil) 399 az Yasa Hükmünde Kararnamenin eki (II) basit cetvele dahil pozisyonlarda müteharrik sözleşmeli personel ile Sümer Holding’birlikte 527 çevrilmiş KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen kontratlı personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait yeryüzü bağan ve bildirme efdal anne ecir miktarları beyninde kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde itila yönetmeliğine göre aynı dal şan grubuna ilgilendiren ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak ayarlama yapmaya ilişkin girişim ve kapalı ortaklık umumi heyet yetkilidir.

KAPAT X

(2) Bu şekilde yapılacak sevap ayarlamaları sonucu oluşacak mecmu maliyet artışı, bahis konusu kontratlı personel grubuna ilişik toplam anne ecir maliyet tutarının % 5’ini tek şekilde aşamaz. Sümer Holding’birlikte 527 sınırlanmış KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen kontratlı personele ilişkin maliyete esas olan %5’in hesaplanmasında hep anlaşma ecir maliyet tutarı temel alınır.” hükmünün 2018 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olmasıdır.

Ücret gruplarının beşten üçe düşmesiyle hile kurullarının temel ücret belirlemesindeki ölçüm yetkileri genişlemektedir. Fakat bu mezuniyet 2018 yılına büyüklüğünde kullanılamayacaktır. 2018 yılından itibaren yapılacak değişikliklerde ise bire bir grupta yer kayran personele ödenen ana ücretlerin toplamının %5indne aşkın maliyet artışına sebep olunamayacaktır.

DPB’NİN AÇIKLAMASI

DPB’nin sitesinden yaptığı açıklamada sevap gruplarının işyar maaş zammı oranında güncellenmiş verimsiz paylaşılmıştır. Açıklamanın ilgili bölümü aşağıdadır:

Yüksek Planlama Müesses Kararı eki cetvelde gruplar itibariyle belirtilen yer düşük ve yeryüzü faziletkâr ana ücretlere, 2017 yılı ikinci 6 mahiye dönemi için amme görevlilerinin finansal haklarında meri çoğalma oranı büyüklüğünde artış yapılacaktır. söz konusu artışlardan sonraları en düşük ve sunu erdemli esas ücretler şu şekilde olacaktır:

Kol

En Bağan Ücret (TL)

Yeryüzü Faziletkâr Ecir (TL)

1

2.684,00

4.644,00

2

2.366,00

4.064,00

3

2.278,00

3.594,00

Başar Gültepe

Share: