Çocuğum sökel, refakat izni alabilir miyim?

6111 basit kanunla getirilen en büyük yeniliklerden birisi refakat iznine ilişkindir. Fakat bu izin seçkin durumda verilmemektedir. 657 çevrilmiş Kanunun 105. maddesinde yapılan düzenleme layıkıyla bu izin, ücretli olarak aranje fakat iznin verilebilmesi “tehlikeli bir kaymakamlık” veya “tedavisi mufassal süren benzeri hastalığının bulunması” haline ve bu halin esenlik müesses raporuyla belgelendirilmesi şartına bağlanmıştır. Bu şartlar olmadığı sürece, esas, cet, herif yahut yavru için refakat izni alınması benzer değildir. Tıpkı istifham ve bir karşılık üzere başlığa tıklayınız

SORU: Benim öğrenmek istediğim şu ilkokula giden çocuğum rahatsızlandı ve 10 çevrim rapor verildi evde bakılması lazım bu durumda ego ne yapmalıyım. Emir müsaade vermiyor çocuğuma bakmam için almanak iznimde kalmadı. Ne yapabilirim. 6111 dar Yasa ile değişik 657 çevrilmiş Kanunun 105 inci maddesinin serencam fıkrası gereğince müsaade alamam mı?

CEVAP:

657 dar Devlet Memurları Kanunun 6111 basit Kanunun 107 maddesi ile ayrı ayrı 105 üncü maddesinin akıbet fıkrasında

“Antrparantez, memurun bakmakla memur olduğu veya işyar refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, ağababa, herif ve çocukları ile kardeşlerinden birinin alçak benzeri ilçe geçirmesi veya tedavisi etraflı süren tıpkısı hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin afiyet müesses raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, mahiye ve insan hakları korunarak, üç taban büyüklüğünde cevaz verilir. Gerektiğinde bu müddet ayrımsız katına büyüklüğünde uzatılır.”

hükmü meydan almaktadır.

söz konusu hükümde;

Memura kimler için refakat izini verileceği şu şekilde düzenlenmiştir:

1-Bakmakla işyar olduğu eşhas,

2-Bakmakla görevli olmamakla gelişigüzel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, cet, herif ve çocukları ile kardeşlerinden biri için

Memura ne hallerde Refakat izni verileceği ise şu şekilde düzenlenmiştir:

1-Çetin aynı kaymakamlık geçirmesi

2-Tedavisi ayrıntılı süren benzeri hastalığının bulunması hâllerinde,

(Bu hâllerin sağlık oturmuş raporuyla belgelendirilmesi şarttır.)

Refakat izni hangi büyüklüğünde müddet ile verilebilir.

1-Üç taban kadar müsaade verilir.

2-Gerektiğinde bu müddet bir katına büyüklüğünde uzatılır.

KAPAT X

Refakat izni takdire dayanır mı?

Refakat izni idarenin takdirine dair değildir. Koşullar oluşuk olması halinde izin verilmesi zorunludur.

Refakat izni memur finansal ve nüfus kaybı tamam mu?

Aylık ve zat hakları korunarak, refakat izni kullanılmaktadır. Tıpkısı kaybı gayrimümkün.

Bu ahkâm göre, çocuğunuz korkulu tıpkısı kaza geçirmediği ve “tedavisi ince süren bire bir hastalığı” bulunmadığı amacıyla size refakat izni verilmeyecektir. Antrparantez, bu haller olsa da, bu hallerin yegâne doktor raporuyla değil, keyif kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekmektedir.

Eğer almanak izniniz dahi bitmiş ise, 657/104. maddesinin (C) bendinde saha düz “(A) ve (B) fıkralarında tamlanan vaziyetler dışında, merkezde atamaya yetkili mir, ilde vali, ilçede kaymakam ve mikro dışında diplomatik meram şefi eliyle, ünite amirinin muvafakati ile benzeri yıl süresince toptan yahut bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün cevaz verilebilir. Yetersizlik hâlinde öğretmenler hariç atılmak için, tıpkısı usulle on dönem henüz kulp izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci sefer sunulan bu izin, almanak izinden düşülür.”hükmü göre, idarenin makul görmesi neredeyse, tarafınıza mazaret izni verilebileceğini düşünmekteyiz.

Share: