Tüm suçlular, memnu hakların iadesi kararı alırsa, görevli olabilir

Bu hafta içerisinde, Yüksek Seçme Kurulunun, Mebus Seçim Kanununda düz düzlük “affa ugramıs olsalar üstelik” ibaresinden yağlık aldığı karar büyük tartışmalara neden olmuştur. bahis konusu düzenlemenin tıpkısı bir, 657 mahdut Kanunun 48/A-5 maddesinde bulunmaktadır. Memurlar.net adına, bu maddede yapılan değişiklikleri daha geçmiş 2005 ve 2006 yıllarında iki defa değişik ele almıştık. YSK kararı çerçevesinde, bu konuyu esasen anımsatma gereği duyuyoruz.

657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinde şu egemenlik vadi almaktadır:

“Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler eski olsa bile; isteyerek işlenen bire bir suçtan dolayı aynı sene veya daha aşkın süreyle delik cezasına ya birlikte affa tutulmuş olsa dahi devletin güvenliğine cebin suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine cebin suçlar, zimmet, yiyicilik, kazanç, arakçılık, ayyarlık, düzmecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye arabozanlık karıştırma, edimin ifasına ara bozuculuk karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini ibra yahut kaçakçılık suçlarından hükümlü olmamak.”

Burada düz kayran hüküm mucibince;

1- Bile Bile işlenen tıpkı suçtan hava ayrımsız yıl veya elan çok dam cezasına çarptırılanlar

2- Affa yakalanmış olsalar dahi maddede muazzez suçlardan bire bir dönme olsa da buyruk girenler,

“memur olmayacaktır” anlamı çıkmaktadır.

Kullanılmamış Türk Ukubet Kanunuyla başlayan aplikasyon

Ancak, 2005 yılında, Eskimemiş Türk Ceza Kanunu uygulamaya girince, çarkıt TCK’birlikte yer alan yasak hakların iadesi maddelerine yeni TCK’bile düz verilmemesi ve süresiz türe mahrumiyetinin yeni kanunda giderilmiş olması dolaysıyla, bakir TCK ile süresiz türe mahrumiyetinin kaldırıldığı belirtilmiştir. Tıklayınız.

Uygulamada ortaya çıkan sorunlar üstüne, 2006 yılında, Adli Sicil kanununa eklenen ayrımsız maddeyle, memnu hakların iadesi uygulaması tekrar gabi getirilmiştir. Tıklayınız. Adli Sicil Kanununda yapılan düzenleme şu şekildedir:

“Yasaklanmış hakların vurdumduymaz verilmesi

Özellik 13/A ? (1) 5237 çevrilmiş Türk Ukubet Kanunu dışındaki kanunların galiba ayrımsız suçtan etraf veya galiba tıpkı cezaya mahkûmiyete bağladığı türe yoksunluklarının giderilebilmesi amacıyla, yasaklanmış hakların ferasetsiz verilmesi için gidilebilir. Bunun amacıyla; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gizli istop etmek kaydıyla,
a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç almanak aynı sürenin eski olması,
b) Kişinin bu süre süresince yeni ayrımsız suç işlememiş olması ve hayatını dolgunca halli adına sürdürdüğü hususunda mahkemede ayrımsız kanma oluşması,
gerekir.”

Yasak hakların iadesi alanlar vazifeli mümkün

Yapılan bu aranjman mucibince, rastgele ne büyüklüğünde 657 mahdut Kanunun 48. maddesinin A-5 bendinde “Türk Ukubet Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler esbak olsa birlikte” ve “affa yakalanmış olsa dahi” ibareleri bulunsa da, hem 1 yıl ve elan aşkın buyruk giymiş olanlar hem da maddede belirtilen suçları işleyenler, Adli Sicil Kanununun 13/a maddesinde belirtildiği şekilde memnu hakların iadesi kararı almaları halinde, işyar kendisine atanmalarına engel bire bir format bulunmamaktadır. YSK’nın, mebus seçimlerine katılan adaylara ilgili kararı bile motamot bu konuya ilişkindir. Asamble, memnu hakların iadesi kararı getiren adayların, “affa yakalanmış olsalar de” ibaresi olmasına karşın, başvurularını akseptans etmiştir. Kurulun gerekçeli kararı için tıklayınız.

Burada, şu bap önemlidir. Söz Gelişi vazifeli, kazanç suçundan periferi buyruk giymiş ve infaz sonrasındaki 3 yıllık süreyi birlikte geçirerek memnu hakların iadesi kararı almış olsa da, memuriyete mankafa dönüşünde idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. Bu birey aynı kamu kurumuna, 657 dar kanunun 92. maddesi gereğince ferasetsiz devir için başvurduğunda, idarenin, memnu hakların iadesi kararı aldığı gerekçesiyle bu kişiyi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Burada, tekmil ricat sonrası dönüşlerde olduğu üzere takdir hakkı bulunmaktadır.

KAPAT X

Fakat, KPSS atamalarında boyut böyle değildir. Kişi memnu hakların iadesi kararı var ise, yerleştiğinde nasıp işleminin tamamlanması gerekmektedir. Çünkü burada, ricat sonrası dönüşe imkan veren 657/92. maddedeki türden tıpkısı takdir hakkı bulunmamaktadır.

Share: