Ankara Hacı Hezel Veli Üniversitesi öğretim yardımcısı kurum ilanında 3 günah ani yaptı

Ankara Hacı Bayram Iye Üniversitesi tarafından zar edilen öğretim yardımcısı kadrosu usule tehalüf teşkil ediyor!

Ankara Hacı Meze Veli Üniversitesi marifetiyle 10 Açıklık 2020 tarihli Resmi Gazete’de 31 nüsha Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosu zar edilmiştir.

söz konusu kadroları incelediğimizde, ilgili yükseköğretim kurumu vasıtasıyla Erasmus Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere Öğretim Yardımcısı ilanı verildiği ve özel kayıt yerine “Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu almak, Bozuk Türk Edebiyatında doktora yapmış tutmak. Yükseköğretim kurumlarında sunma beş altı 5 yıl ibret vermiş atılmak.” olduğu görülmektedir.

İlgili ekip üzere belirlenen özel yiyecek hakkındaki eleştirilerimizi üç başlıkta sunalım:

A) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ALANININ BELİRLENMESİ YÖNÜNDEN

Bilindiği üzere, Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin eğitim bilimi, gençlik ve spor alanlarındaki atıfet programıdır. Ülkemizde yükseköğretim kurumları personeli ile öğrencilerinin yararlandığı bu programın koordinasyonu Dışişleri Bakanlığına tutkun Türkiye Ulusal Ajansı eliyle yürütülmektedir.

amma velakin, elektrik alanı olarak bakıldığında Avrupa kıtasında düz alan ülkeler bu kapsamda olduğundan, haliyle üniversitelerde bu işlemleri atmak için İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Arsıulusal İlişkiler başta girmek amacıyla ecnebi dili oldukça mebzul düzeyde şahıslar istihdam edilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatının Eski Türk Edebiyatı kürsüsünde doktora yapmış tıpkısı adayın Erasmus Koordinatörlüğünün hizmet alanına bakıldığında az çok alakasız görünmektedir. Bu türden değişim hareketliliğe müteveccih kılgısal birimlerde İngiliz dilinde kâmil kişilerin çalıştırılması amme menfaati ve hizmet gerekleri açısından daha makul olacaktır.

B) YABANCI DİL ŞARTI YÖNÜNDEN

09 Teşrinisani 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Talim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Methal Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”mağara 6 ncı maddesinde meydan düzlük “Adaylarda, yabancı dille eğitim ve tedris yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda tayin yapılacak programın terbiye dilinde; malumat alanı yabancı dille ilişkin kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 günlü ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca mecburi ecnebi çevirici dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgilendiren dilde; yükseköğretim kurumlarının arsıulusal ilişkiler ile yabancı dille ilişkin kılgılı birimlerinde istihdam edilecek öğretim yardımcısı atamalarında, genişlik bir iki tıpkısı dilde Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul edilen merkezi ecnebi çevirgeç sınavından yer beş altı 80 fakül yahut eşdeğerliği akseptans edilen benzeri sınavdan bu nokta muadili bir puana erbap olma şartı aranır.” hükmü düz almaktadır.

Erasmus Koordinatörlüğünün yabancı dille ilişik uygulamalı aynı birim olduğu sarih olduğundan, ilanda aranan yabancı miftah şartının 50 değil, 80 olması gerektiği açıktır. İlandaki ecnebi anahtar şartının düzeltilmesi gerekmektedir.

C)DERS VERME TECRÜBESİ YÖNÜNDEN

Ankara Hacı Küçümseme Iye Üniversitesi marifetiyle ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu “kılgılı ünite” adına belirtilmiştir. Uygulamalı birim öğretim yardımcısı kadroları ders ita yükümlülüğü yoksuz, üniversitelerdeki yönetsel birimlerde fariza düz kişilerdir.

Üniversite eliyle Erasmus Koordinatörlüğüne alınacak kişide yükseköğretim kurumlarında bildirme birkaç beş sene ibret ita tecrübesi aranması kılgılı vahit öğretim yardımcısı istihdamının mantığına suratsız düşmektedir. Ders vermeyecek bir kişide, ibret tecrübesi aranması ancak ilana başvuruları sınırlandırmaktadır.

Sonuç adına, ilişik yükseköğretim kurumunun Erasmus Biriminde çalıştıracağı öğretim görevlisi üzere aradığı şerait ile ilişik yönetmelikte aranan özel şartlara agreman itibarıyla baştan değerlendirmesinde iri fayda olduğu düşünülmektedir.

Share: