Kariyer uzmanlıkta 35 gözyaşı şartını esneten evvel çekicilik ilana çıktı

YSK Başkanlığı, 2017 yılında yaptığı düzenlemeye koşut yerine, yayımladığı uzman yardımcısı gelgel ilanında yaş şartına ilgilendiren yerine, yemeden içmeden bu çalım özelinde, 45 yaşını doldurmayan personelin birlikte başvurmasına imkan tanıdı.

Bilindiği üzere ehlivukuf yardımcısı, müfettiş yardımcısı, müfettiş yardımcısı KPSS-A kadrolarına başvurularda umumi adına 35 gözyaşı şartı kayran almaktadır.

Bu uygulamayı, YSK, 2017 yılında esnetmişti. 12 mabeyin 2017 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 7062 sınırlanmış Kanunun geçici 1. maddesinin 9. fıkrasına şu egemenlik eklenmişti:

“(9) Kurulun hat ve taşra teşkilatı kadrolarında fariza işleyen ve sınavın yapıldığı yılın sülale ayının birinci haset itibarıyla kırk ilkokul yaşını doldurmamış personel, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren açılacak evvel intihap ehlivukuf yardımcılığı sınavına özge şartları taşımaları kaydıyla girebilir.”

YSK, geçmiş seçme ehlivukuf yardımcısı kurum ilanını geçtiğimiz hafta yayımladı. Tıklayınız.

İlanda gözyaşı şartına ilişik yerine şu aranjman meydan almıştır:

“Seçme Ehlihibre Yardımcılığı methal (aday) sınavına başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Mehabet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde düz kayran genel şartları taşıması,
b) Yeryüzü birkaç dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Panel Bilgiler, tutum, pres, soylu erki ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK aracılığıyla kabul edilen mikro içi yahut güçlükle dışındaki tedrisat kuramlarından birisinden çıkışlı olması,
c) Istimara, Seçilmiş ve Akort Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Berceste Sınavı KPSS P4 yahut KPSS P5 türlerinden genişlik bir iki yetmiş benek almış olması,
ç) Methal (aday) sınavının açıldığı yılın Familya ayının birinci haset (1 Ocak 2020) itibarıyla 35 (otuz ilkokul) yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarihinde veya bu tarihten sonraları doğma oluşmak) veya

7062 basit Faziletkâr Seçme Kurulunun Organizasyon ve Görevleri Karşı Kanunun Eğreti 1. maddesinin 9. fıkrası göre Kurulun Model ve Dışarlık kadrolarında fariza yapan personelin, başka şartları taşımaları kaydıyla sınavın yapıldığı yılın eş ayının bir numara günü (1 Aile 2020) itibarıyla 45(kırk ilkokul) yaşını doldurmamış (01/01/1975 tarihinde veya bu tarihten sonraları doğmuş olmak) olması,
d) Görevini kesiksiz yapmasına bariyer olabilecek hastalığının bulunmaması,”

YSK’nın yaptığı bu uygulama, 35 gözyaşı şartını esneten önceki uygulamadır. Bu yönüyle da oldukça ilgi çekicidir.

Diğer KPSS-A grubu ilanlarına başvuran 35 yaş üstü adaylar analog tıpkısı düzenlemenin gayrı kurumlarca de yapılmasını rica etmektedir.

Share: