PMYO’lara girişte ruh bilimsel değerlendirme sınavı yapılacak

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde mübayenet yapıldı. Ayrım iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 2011 yılında 6114 sayılı Kanunla yapılan ve bütün ortaöğretim ve dengi meslek mezunlarının PMYO’lara başvurmasına imkan veren düzenleme, yönetmeliğe birlikte eklenmiştir. İkinci bölümde ise PMYO’lara girişte yapılan imtihan aşamaları ikiden dörde çıkarılmıştır. Yeryüzü önemlisi dahi “Mesleki ruh bilimsel yorum”nin bile antrparantez yapılmasına değişmeyen verilmesidir.

KAMU LİSE MEZUNLARI PMYO’LARA BAŞVURABİLİR

17/2/2011 günlü ve 6114 basit Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemede ?umumi lise, erkek ustalık tedris, kız teknik tedris ve tecim ve turizm öğretimine tutkun ekol mezunları? ibaresi ?lise ve dengi okulları bitirenler? şeklinde değiştirilmiştir. Bu mübayenet tamam lise ve dengi ekol mezunlarına PMYO’lara referans hakkı vermiştir. Kanunla yapılan farklılık yönetmeliğe eklenmiştir.

MESLEKİ PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

Elan geçmiş yemeden içmeden “Namzet istimara ve seçilmiş” ve “Bağlanmış,” tevessül etmek için iki aşamada imtihan yapılıyordu. Demin ise sınav girişim sayısı dörde çıkarılmıştır. Bu aşamalar şu şekildedir:

a) Fiziksel sürücü belgesi sınavı,
b) Mesleki psikolojik değerlendirme,
c) Buluşma sınavı,
ç) yazılı sınav,

SIRAYLA PMYO’YA GİRİŞ AŞAMALARI

1- Önceki afiyet kontrolü

Adaylar Polis Güçleri Iz Yüksekokulu sınavlarına girmeden önceki kurulan bir yahut henüz fazla yöre keyif kontrolü komisyonu eliyle ön keyif kontrolünden geçirilir. Yöre keyif kontrolü 4/8/2003 günlü ve 25189 mahdut Biçimsel Gazete’dahi yayımlanan Inanma Teşkilatı Esenlik Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Civar afiyet kontrolü komisyonu, Polis Güçleri Akademisi Başkanlığı aracılığıyla belirlenen iki doktor ve benzeri rütbeli emniyet mensubundan oluşur. Kıdemli doktor komisyon başkanlığını yapar. Yöre sağlık kontrolü komisyonu adaylar karşı “POLİS PATIKA YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI PEKI” yahut “POLİS IZ YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI IMKÂNSIZ” şeklinde değişmeyen verir. “POLİS PATIKA YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen adaylar için esbabımucibe belirtilir. Için “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ? kararı verilen adaylar elenirler, değişik imtihan aşamalarına geçemezler.?

2- Fiziki liyakat sınavı

Fiziksel yeterlilik sınavı, fiziki sürücü belgesi sınavı komisyonu tarafından yerine getirilir. Başkanın onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan fiziksel sürücü belgesi sınavı komisyonu, Riyaset eliyle akıllıca görülecek bir numara yahut iki paralık emniyet müdürünün başkanlığında, iki rütbeli personel ve yegâne Polis Akademisi Başkanlığında görevli beden terbiyesi tedrisat görevlisinden oluşur. Antrparantez Polis Güçleri Akademisi Başkanlığında görevli beden eğitimi öğretim görevlisi tam olmaması halinde Riyaset kararıyla üniversitelerden yahut liselerden beden terbiyesi ve fiziksel hareket üstüne bilirkişi görevlendirilebilir. Fiziksel yeterlilik sınavında adayların fiziksel akım kabiliyetleri Başkanlıkça belirlenecek alanlara ve kriterlere göre ölçülür. Adayların fiziksel ustalık puanları, fiziki uzluk sınavı komisyonunun kuma kararı ile belirlenir. Adayların fiziksel ehliyet kabiliyetleri 40 nokta üzerinden Istimara Formu’na işlenerek yapılır. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda, 20 puanın altında kayran adaylar elenirler. Fiziki uzluk sınavı komisyonu elenen adaylar üzerine “POLİS PATIKA YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI IMKÂNSIZ” kararı verir ve elenen adaylar ahir sınav aşamalarına geçemezler. Fiziksel uzluk sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar marifetiyle görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır. Sınav merkezlerinde ihtiyaç olması hâlinde dangadak fazla fiziki sürücü belgesi sınavı komisyonu oluşturulabilir. Fiziksel ehliyet sınavına ilişkin özge düzenlemeler sınavdan evvel Riyaset tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

3- Mesleki ruh bilimsel istimara sınavı

Mesleki psikolojik yorum, mesleki ruhsal kıymetlendirme komisyonu marifetiyle hesabına getirilir. Sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu, Başkanın onayı ile kumandan sınıfından itimat mensubunun başkanlığında ruh bilimci yahut delalet ve ruh bilimsel danışmanlık bölümü mezunu olan iki dirilik doğmak üzere üç kişiden oluşur. Mesleksel psikolojik istimara komisyonu adaylardan polislik mesleği amacıyla psikolojik yeterliliğe eş olmayan adayları eler. Mesleksel ruh bilimsel istimara komisyonu adaylardaki psikolojik yeterliliği; birey dingildeklik, dışa dönüklük, uyumluluk, bastırık, ara ve adayın polislik mesleğine hevesli olması kıstaslarına bakarak değerlendirme yapar. Yorum her bir kriter üzere 100 fakül üzerinden yapılır. Adayın liyakatli sayılabilmesi üzere temas kategoriden arz beş altı 70 nokta alması gerekmektedir. Bu puanlama, gerekçesiyle gelişigüzel istimara değişmeyen formuna işlenir. Puanlama Komisyonun düşünce birliği ile psikolojik imtihan, Riyaset marifetiyle hazırlanan sorular ve adayla yapılan birebir görüşme birlikte değerlendirilerek yapılır. Imtihan merkezlerinde gerekseme olması hâlinde anide aşkın mesleksel ruhsal yorum komisyonu oluşturulabilir. Adaylar, Komite önüne çıkmadan önceki Riyaset yoluyla ruh bilimsel sürücü belgesi testine bağımlı tutulabilirler. Ruhsal sınav Başkanlık aracılığıyla belirlenen talimata akla yatkın yapılır. Ruhsal sınav sonucu bir tane başına eleme nedeni değildir ve tavsiye mektubu niteliğindedir. Yapılan istimara ve puanlamalar sonucu Alt Kurul, adaylar hakkında “POLİS PATIKA YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI EVET” yahut “POLİS PATIKA YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLMAZ” şeklinde karar verir. Karşı “POLİS PATIKA YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLMAZ” şeklinde değişmeyen sunulan namzet Buluşma aşamasına geçemez ve elenir. Ruh Bilimsel ehliyet testinin yapılma ile mesleksel ruhsal değerlendirme komisyonunun say şartları ve durumlarına ilgilendiren düzenlemeler imtihan döneminden ilk Reislik vasıtasıyla hazırlanan talimatla belirlenir.

4- Kavuşma sınavı

KAPAT X

Telaki sınavı, Kavuşma sınavı komisyonu yoluyla hesabına getirilir. Başkanın onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan Telaki sınavı komisyonu, Riyaset yoluyla uygun görülecek bir numara yahut hakir güvenlik müdürü veya Polis Güçleri Akademisi Başkan Yardımcısının başkanlığında, iki yazıhane müdürü seviyesindeki itimat müdürü ve bir öğretim görevlisinden oluşur. Sınav merkezlerinde ihtiyaç olması hâlinde anide çok mülakat sınavı komisyonu oluşturulabilir. Buluşma sınavında adayların zeki, ilgi, açımlama, çabuk ve durumunda değişmeyen verebilme, kendini ifade edebilme kabiliyetleri Başkanlıkça belirlenecek sözlü veya bağlanmış sorulara bakarak ölçülür. Adayların kavuşma sınavı puanları, kavuşma sınavı komisyonunun eş kararıyla yukarıda tamlanan beş kategoride belirlenir. Gelişigüzel kategorinin benek değeri 100’dür. Adayın liyakatli olabilmesi amacıyla herhangi bir kategoriden 70 nokta ve üzerinde alması gerekir. Tıpkısı kategoride 70 nokta altında kayran adaylar sıfır olurlar. Kavuşma sınavı komisyonu başarılı olan adaylar için “POLİS PATIKA YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI TAMAM”, rate adaylar için “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verir. Puanlama ve karar, istimara değişmeyen formuna işlenir. Mülakat komisyonu, telaki sınavı puanlarını Başkanlıkça hazırlanan sorulara göre verir. Adaylara Başkanlık aracılığıyla belirlenen sorular haricinde sorular sorulmaz ve değerlendirmeye alınmaz. Mülakat sınavına ilgili sair düzenlemeler Polis Iz Yüksekokulu sınavlarından önceki Riyaset tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.?

5- mukayyet

yazılı tıpkısı protokolle ÖSYM Başkanlığına yaptırılır. ÖSYM Başkanlığının yapamaması hâlinde Reislik aracılığıyla yapılır. mukayyet, umumi yetenek ve umumi hars bölümlerinden oluşan ilkokul alternatifli sınav usulüyle yapılır. Genel kabiliyet bölümünün sınav içindeki ağırlığı %60, genel hars bölümünün ağırlığı ise %40’tır.

Share: