Apotr giysi malzemesi sunulan memurlar

Enerji Hizmetleri kolunda kimlere koruyucu çul malzemesi yardımı verileceği muhtemelen oldu

2012 ve 2013 yıllarını kapsayan şişko sözleşmede, Erke Hizmetleri kolunda vadi alan personele koruyucu çul malzemesi verilmesine ilgilendiren egemenlik şu şekildedir:

“Yardımcı giysi malzemesi

Konu 63- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak amacıyla, bu hizmet kolu kapsamında kâin çekicilik ve kuruluşların üretimlik, işlik, laboratuvar, düzlük altı ve kemiksiz toprak şartlarında fariza özne personeline, hizmetin gereği namına görev esnasında giyilmesi gereken yardımcı çul malzemesi verilir. Giysi malzemelerinin standartları ile hangi personele ne büyüklüğünde süreyle verileceği ve lacerem himaye edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ait usul ve esaslar çalım ve kuruluşlar ile mezun sendika yoluyla alay malay belirlenir.”

2014 ve 2015 yılı Şişko Sözleşmesinde, Enerji Hizmetleri kolunda meydan düzlük personele ilişkin olarak düz kayran buyruk ise şu şekildedir:

“Havari çul malzemesi

Bap 2- (1) Bu bakım kolu kapsamında kâin çekicilik ve kuruluşların üretimlik, işlik, laboratuvar, düz şeş ve zahir yer şartlarında fariza eden personeline, hizmetin gereği yerine görev esnasında giyilmesi gereken apotr giyim malzemesi verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne büyüklüğünde süreyle verileceği ve kuşkusuz esirgeme edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilgilendiren usul ve esaslar kurum ve kuruluşlar ile izinli sendika marifetiyle alay malay belirlenir.”

2013 İÇİN, YILIN SERENCAM AYINDA ARANJMAN YAPILDI

2013 yılına müteveccih yardımcı çul malzemeleri üzere Açıklık ayında düzenleme yapıldı. Devlet Su İşlerinde yapılan ve gereç verilmesine ana hususları içeren bire bir Genelge çıkarıldı. Genelgenin ekinde da, bu malzemelerin verileceği unvanlar biricik bir tane sayılma yoluyla belirtildi.

Fakat unvanların alma tarafından belirtilmesi, bazen unvanların unutulmasını üstelik yanı sıra getirmektedir. Koruyucu çul malzemesi verilmesine yönelik düzenlemede ittihaz yöntemi adına, 657’ye yapışık Ekleme emare cetvelindeki düzenlemenin aynısının asıl alınmasında fayda bulunmaktadır.

Aksi halde sık sık unutulan unvanlar amacıyla, Umumi Müdüre mülhak onay kırılmak zorunda kalınır. DSİ’birlikte yaşanan örnekte, evvel belirlemede Matematikçi, Fizikçi, Mimar gibi unvanlar unutulmuş ve bunlar üzere ek diploma alınmıştır. Ancak bu ek onaylama üstelik yetmemiştir. Hala kâh unvanlarda çalışan memurin kendilerinin unutulduğunu belirtmektedir. Bu unutmanın önüne geçebilmek amacıyla, ittihaz yönteminden vazgeçilmesi uygun olacaktır.

İŞTE DSİ ÖZELİNDE YAPILAN BELİRLEMELER

İlgili Sirküler için tıklayınız.

Genelgenin ekinin evvel münhal amacıyla tıklayınız.

Genelgenin ekinin ikinci hali üzere tıklayınız.

KAPAT X

İŞTE DSİ’DE APOTR GİYİM MALZEMESİ VERİLECEK UNVANLAR

Share: