4/C’linin ev yardımından kopukluk yapılmasının sebebi

4/C’linin aile yardımından neden dirimlik vergisi kesiliyor?

2013 yılı şişman sözleşmelerinde, 4/C’liye eş yardımı verilmesi kararı alınmıştı.

Ancak, 4/C’liye verilen ocak yardımından dirimsel vergisi kesintisi ve sigorta kesintisi yapılacaktır. Bunun nedeni, memurin ile kıymet miktarda familya yardımı almalarının sağlanmasıdır.

Aşağıda memurlar için ve 4/C’liler için alınan ev yardımı ödeneğinin miktarları meydan almaktadır.

GÖREVLI 4/C’Lİ GEÇİCİ PERSONEL Kayırıcı üzere

(2.134*Mahiye Katsayısı)

2.134*0,076998= 164,313 (Miktar netttir, Sağlık vergisi kesintisi yapılmaz)

(2.533*Mahiye katsayısı)

2.533*0,076998=195,03 (Cirim brüttür, Gelir vergisi ve sigorta kesintisi yapılıyor)

1 Çocuk için

250* Maaş katsayısı

250*0,076998= 19,24 (Cirim netttir, Dirimsel vergisi kesintisi yapılmaz)

(297* Katsayısı)

297* 0,076998= 22,86 (Cirim brüttür, Gelir vergisi ve sigorta kesintisi yapılıyor)

Yukarıdaki tablodan dahi görüleceği amacıyla, memurun aldığı miktar kemiksiz iken, 4/C’linin aldığı miktar brüttür. 4/C’linin aldığı miktarın memurun aldığı miktarla değer olabilmesi amacıyla dirimsel vergisi ve sigorta kesintisi uygulanmaktadır. 4/C’linin aldığı ev yardımı ödeneğine dirimlik vergisi ve sigorta kesintisi uygulandığında, sâdır cirim memurun aldığı hacim ile aynıdır.

Share: