DHMİ 20 araştırma görevlisi, 100 stajyer albeni gidiş geliş kontrolörü takanak

DHMİ 20 araştırma görevlisi, 100 stajyer albeni trafik kontrolörü algı

IHTIŞAM GELGEL MEYDANLARI İŞLETMESİ UMUMI MÜDÜRLÜĞÜ ASİSTANSTAJYER ÇEKICILIK TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU ÇEKICILIK VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Ünite: Heybet Gelgel Meydanları İşletmesi Umumi Müdürlüğü.

Görev Yeri: DHMI (Dışarlık)

Tayin Yapılacak Boyut Unvanı ve Sayısı:

– Araştırma Görevlisi Hava Gidiş Geliş Kontrolörü: 20 nüsha.

– Stajyer Hava Gidiş Geliş Kontrolörü: 100 skor.

Araştırma Görevlisi Çekicilik Trafik Kontrolörü Adayları üzere KPSS Nokta Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 benek kabilinden genişlik az 70 puan

Stajyer Çekicilik Gidiş Geliş Kontrolörü Adayları amacıyla KPSS Nokta Türü ve Aya Puanı: KPSSP3 benek çeşidinden bildirme bir iki 70 nokta

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 22 Orak Ayı 2018 günlü Kamu Personeli Berceste Sınavı.

Oran Çekicilik Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sınırlanmış Yasa Mesabesinde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 ruz ve 30472 az Resmi Gazete’da yayımlanan Oran Albeni Meydanları İşletmesi Umumi Müdürlüğü Stajyer Çekicilik Trafik Kontrolörü ve Asistan Albeni Gidiş Geliş Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçilmiş Sınavlarına Dair Yönetmelikte tamlanan hükümler çerçevesinde latif sınavları yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylarda aranan genel koşullar,

a) Türk Vatandaşı koyulmak,

b) Amme haklarından yoksun çıkmak,

c) 18 yaşını tamamlamış girmek ,

KAPAT X

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yatmak, ya bile askeriye çağına gelmiş ise muvazzaf askeriye hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya sakınma sınıfa geçirilmiş atılmak,

e) Eksik suçlar hariç atılmak için, yavaş cezaevi yahut 6 aydan fazla hapishane veyahut affa tutulmuş olsalar birlikte Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, aşık, irtikap, alacak, hırsızlık, ayyarlık, sahtecilik, fideist kötüye kullanma, hileli iflas kadar yüz kızartıcı veya haysiyet ve haysiyeti kötü suçtan veya kullanma ve tüketim kaçakçılığı dünya kaçakçılık, resmi ihale ve çalım satımlara arabozanlık kurca, Şevket sırlarını açığa dövme suçlarından etraf mahkûm rastlanmamak,

f) Asayiş soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış doğmak,

g) Sonuç müracaat tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Öğün Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Üzerine Umumi Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 fakül kabilinden yetmiş ve beden puan almış kalkmak.

Araştırma Görevlisi albeni gidiş geliş denetçi adayları amacıyla aranan şartlar,

a) Medrese yahut 4 yıllık akademi mezunu kalkışmak,

b) ICAO ANNEX’l kriterlerine akla yatkın “Albeni Gidiş Geliş Kontrolörü evet” ibareli sağlık raporu ahzetmek, ( aranan koşullar www.dhmi.gov.tr adresinde vadi kayran Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde mukayyet bulunmaktadır.)

c) Çekicilik/saha ve kayran/yer ünlü iletişiminde, hatalı anlamalara ve aksamalara kez açabilecek berrak bire bir vurgu veya bölgesel, dilde pelteklik, bilinmedik kekelik ve çılgın heyecan sahibi olmamak, (Bu format imtihan komisyonunca tayin edilerek tutanak altına alınır, gerekirse yargıcı hastaneye gönderilir ve yargıcı hastanece verilecek nihai tabir sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı yahut yazılı sınavı geçmiş olsalar birlikte sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

d) Akıbet başvuru tarihi itibarıyla, sonuç beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Miftah Sınavından sunma bir iki ‘C’ düzeyinde benek aldığını tevsik etmek, (ÖSYM Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen ecnebi anahtar bilgisine topluluk olduğunu gösterir doküman. (20.09.2013 tarihinden ahir vesaik geçerlidir.)

e) Meri aynı albeni gidiş geliş kontrolcü lisansına iyesi olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Çekicilik Gidiş Geliş Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği “)

Stajyer albeni gidiş geliş kontrolör adayları için aranan şartlar,

a) Medrese veya 4 yıllık akademi mezunu atılmak,

b) Çekicilik Gidiş Geliş Taharri Kursunun Başlayacağı 29/04/2019 tarihi itibariyle, 27 yaşından devir almamış oluşmak, (29/04/1993 ve sonrasında doğma oluşmak.)

c) ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Çekicilik Trafik Kontrolörü peki” ibareli esenlik raporu kabul etmek, ( aranan koşullar www.dhmi.gov.tr adresinde düzlük düz Albeni Trafik Arama Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde bağlanmış bulunmaktadır.)

d) Çekicilik/düzlük ve meydan/yer ünlü iletişiminde, hatalı anlamalara ve aksamalara sefer açabilecek kategorik aynı vurgu veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve ölçüsüz cümbüş sahibi olmamak, (Bu kapsam imtihan komisyonunca belirleme edilerek tutanak altına alınır, icabında yargıcı hastaneye gönderilir ve yargıcı hastanece verilecek sonuncu anlatım sonucuna bakarak prosedür yapı edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılmış sınavı eski olsalar bile sınavı nail sayılmaz ve elenirler.)

e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son ilkokul sene içerisinde İngilizce Yabancı Vesile Sınavından arz bir iki ‘C’ düzeyinde fakül aldığını tevsik etmek, (ÖSYM Başkanlığı eliyle yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen ecnebi araç bilgisine erbap olduğunu gösterir vesika. (20.09.2013 tarihinden ahir vesaik geçerlidir.)

f) Daha geçmiş sıkı, kısırlık ve yönetsel yönden kursla yahut Umumi Müdürlükle ilişiği kesilmemek.

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

Stajyer gelgel gidiş geliş kontrolörü ve araştırma görevlisi gelgel trafik kontrolörü adaylarının seçilmiş sınavı; -Bilgisayar Destekli Berceste Sınavından yahut Elektronik Beyin Destekli Seçme Sınavının herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde umumi kabiliyet, usa vurma, zeka, bellek ve çabuk karar ödeme kabilinden özellikleri imtihan etmeye müteveccih mukayyet,

-Ünlü iletişim değerlendirmesini de içeren namzet sınavdan oluşacak şekilde uygulanır. (Bknz.: Izzet Hava Meydanları İşletmesi Umumi Müdürlüğü Stajyer Çekicilik Trafik Kontrolörü ve Araştırma Görevlisi Albeni Gidiş Geliş Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Berceste Sınavlarına Dayalı Yönetmelik Madde:13)

BAŞVURU ŞEKLİ:

Devlet Çekicilik Meydanları İşletmesi Umumi Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 6 (Altı) ceberut büyüklüğünde aday KPSSP3 puanı yer yüksekten sarmak için bilgisayar destekli latif sınavına yahut kayıtlı sınava çağırılacaktır. Adaylar; Elektronik Beyin destekli berceste sınavı yahut yazılı sınavlarda almış oldukları fakül sırasına bakarak yavuklu sınava çağırılacaktır. Sınava buyurmak talip adayların 20.09.2018-19.10.2018 tarihleri arasındahttp://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen hep belgeleri sisteme bütün yüklemeleri gerekmektedir. Bizzat ve öğün marifetiyle başvurular kabul edilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK VESAIK

a) KAFA KOÇANI,

b) 4.5×6 ebadında vesikalık fotoğraf

c) Erdemli Tahsil Diploması,

d) KPSS Serencam Belgesi,

e) Yabancı Çevirici Belgesi,

f) Asistan Çekicilik Trafik Konrolör Lisansı (Yalnız Asistan Çekicilik Trafik Kontrolörü pozisyonuna başvuracaklar için)

Bilgisayar destekli seçme sınavında yahut kayıtlı sınavda liyakatli olan ve aday sınav üzere çağrılan adaylardan istenilecek vesaik Kuruluşumuz resmi genel ağ adresinde

(www.dhmi.gov.tr) antrparantez yayımlanacaktır.

SINAVLARIN YAPILACAĞI DÜZ VE DUYURU :

Bilgisayar destekli berceste sınavı veya yazılı 30.10.2018-05.12.2018 tarihlerinde yapılacaktır. Sınava çağrılacak adaylara yazılmış ihbariye yapılmayacak olup, sınava katılacak adaylara ilgilendiren liste, sınav yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) car edilecektir. Sınavda sükse göstererek namzet sınava türe kazanan adaylara ilişkin cetvel; imtihan tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi genel ağ adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.

SINAV KONULARI:

Elektronik Beyin destekli güzel sınavı yahut mukayyet ve namzet sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu aracılığıyla mukteza görüldüğü hallerde; sınav konularında fark yapılabilir.

Bilgisayar destekli berceste sınavı; Bilgisayar içinde; kavrama, reaksiyon, üç buutlu hatır, acul ve akilane değişmeyen verebilme özelliklerini tayin etmeye müteveccih, önceden hazırlanmış EUROCONTROL vukuf tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılmış sınavlar; Umumi yetenek, yargılama, zeka, kafa ve acele değişmeyen ödeme, form, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri imtihan etmeye yönelik 50 sorudan oluşur.

Aday sınavlar; Ayrımsız konuyu kavrayıp telhis, anlatım yeteneği ve yargılama gücü; liyakati, künde kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, kandırma kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; ilmî ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilmesi ve beherglas konu grubu amacıyla değişik nokta verilmesi vasıtasıyla gerçekleştirilir. Adayların ünlü iletişimde kavisli anlamalara ve aksamalara defa açabilecek açıkça tıpkı vurgu veya lehçe, dilde pelteklik, belirsiz kekemelik ve begayet heyecan sahibi kalkmak kadar anlatım yetersizlikleri bile ayn önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini da içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Elektronik Beyin destekli seçilmiş sınavı böylecene, beher aday amacıyla bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda kayran düz bütün puan asıl alınacaktır. Imtihan Komisyonu vasıtasıyla; bilgisayar destekli seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve vücut fakül alanlardan, raporda kayran alan toplanmış puanı en yüksek adaydan başlanarak vaziyet sayısının 3 (üç) imansız büyüklüğünde aday namzet sınava çağırılır. nominal yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve vücut benek alanlardan, Imtihan Komisyonu yoluyla; puanı sunu faziletli adaydan hava sayısının 3 (üç) dinsiz büyüklüğünde aday yavuklu sınava çağırılır. Yavuklu sınavda, adayların sınırlı imtihan konularında 100 kül fakül üzerinden sunu bir iki 60 nokta alanlar başarılı sayılır.

Muayyen olan kontenjan amacıyla atamalar adayların, KPSS, bilgisayar destekli latif sınavı yahut yazılı sınavı ile namzet imtihan sükse puanlarının aritmetik ortalaması temel alınarak tercihlerine göre yapılır.

Sınav başarı puanlarında denklik olması yerinde KPSS puanı elan efdal olan, KPSS puanları da değer ise Elektronik Beyin Destekli Imtihan puanı veya Mukayyet puanı henüz faziletli olan, Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Nominal puanları de eşit ise şehadetname tarihi itibariyle önce mezun reşit olan, bu puanların bile eşit olması halinde yaşı nazik olan aday yeğleme edilir.

Sınavda liyakatli ergin adayın herhangi bir nedenle ilişik pozisyona yerleştirilememesi durumunda; sakıntı listesinde düz kayran imtihan başarı puanı arz faziletkâr adaydan başlanarak yersiz pozisyon sayısınca adayın kurs çıban tarihine kadar çağrılması sağlanır.

İlan edilen sınav tarihi/tarihleri itibariyle meri bir bahane belirtmeyerek (kanuni aynı bahane) sınava katılmayanlar ait sınava değişik ayrımsız tarihte alınmayacaktır.

MÜRACAAT SÜRESİ VE YERİ:

Referans süresi 20/09/2018 tarihinde başlayacak ve 19/10/2018 haset düzentileme bitiminde sona erecektir. Sınava yolmak isteyen adayların 20.09.2018-19.10.2018 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların istek edilen bilcümle belgeleri sisteme birlik yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve el vasıtasıyla başvurular akseptans edilmeyecektir. Imtihan sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara bağlanmış ihbarname yapılmayacaktır.

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN VE STAJYER HAVA

TRAFİK KONTROLÖRLERİ DAĞILIMI

Share: