Akademik geçenek tahsisli lojman ayrılabilir mi?

Bazen üniversitelerde muteber, akademik aralık tahsisli lojman uygulaması doğru bire bir aplikasyon mı?

Sitemize mevrut bire bir kısım maillerde bazı üniversitelerde akademik fasıla tahsisli bir ev türü oluşturduğu ve bu uygulamanın akilane olup olmadığı sorulmaktadır.

Amme konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, icar, hizmet, tamirat ve yönetimine ilişik asıl ilkeleri tespit etmek amacıyla 9/11/1983 günlü ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu kanuna bakarak, özel, fariza, ilk kânun ve bakım başlamak için 4 nev konut türü bulunmaktadır.

Yasa, ebat maddesinde sabık “gelgel ve kuruluşlar personelinin” ifadesi uyarınca vakit kaybetmeden memurlara değil umum kamu personeline uygulanmaktadır.

Kanunun uygulanmasını yorumlamak amacıyla, 1984 yılında Amme Konutları Yönetmeliği çıkarılmıştır.

Söz Konusu Yönetmeliğin “Kamu Konutu Özelliğini Kazanma” antetli 6 maddesinin son fıkrası şu şekildedir:

“Amme konutlarının fariza titr gruplarına göre hangi miktarda veya ne oranda tahsis edileceği çıkışlı makamca belirleme edilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ayırım subay, gedikli ve sivil vazifeli (uzatmalı çavuş ve eksper bitirmiş çavuşları dahil) ortada yapılır.”

Bu hükme binaen, üniversiteler akademik personel üzere kânunuevvel tahsisli ayrı bire bir bölük tahsis işlemi elan yapmaktadır.

Bazen uzmanlar bahis konusu bu hükmün sadece lojmanların kanunda tamlanan türlere bakarak ayrımını içerdiğini belirtmektedir.

Ara Sıra uzmanlar bile, maddede kilitsiz küreksiz adalet göre değil görev titr gruplarına bakarak bire bir tahsisten bahsettiğine atıfta bulunarak, şan bazında ayrım yapılabileceğini belirtmektedir.

Âdeta üstelik 6. bap hükmü, görev titr gruplarına göre ayrı tıpkısı tahsise imkan tanımaktadır. Berhava hazırda bile benzeri haddinden fazla üniversitede bu aplikasyon bulunmaktadır. Bu uygulamanın hatalı olduğunu gösterir tıpkısı Danıştay kararı olmadığı sürece birlikte, üniversitelerin akademik personele ayrı benzeri kânunuevvel tahsisi uygulayarak lojman tahsisi yapmasında bire bir hükümsüzlük olmadığını düşünüyoruz.

Share: