Sağlıkta, atama sınırlamaları

Afiyet Bakanlığı Atama ve Aktarım Yönetmeliğinin 30. maddesinde nasıp sınırlamalarına düzlük verilmiştir

Sağlık Bakanlığı Nasıp ve Nakil Yönetmeliğinin 30. maddesinde nasıp sınırlamalarına saha verilmiştir.

Aşağıda bu sınırlamalara bir tane biricik saha verilmiştir. Maddenin atıfta bulunduğu en elinin körü maddesi alışılmamış ve hususi durumları havi 21. maddesidir. 4 nolu fıkradaki atıftan dünya, bu maddenin açıklamasında kâh fıkralara bile saha verilmiştir.

Yönetmeliğin 2. maddesine bakarak bu Yönetmelik; Afiyet Bakanlığı ve sınırlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev eden keyif hizmetleri ve yardımcı keyif hizmetleri sınıfı personelini kapsar. Ancak, Bakanlık ve sınırlı kuruluşlarının form teşkilatlarından dışarılık teşkilatlarına, taşra teşkilatlarından eşkal teşkilatlarına yapılacak atamalar ve görevlendirmeler ile yetişek ve araştırma hastanelerinde görev eden yetişek görevlisi, başasistan ve asistanları kapsamamaktadır.

İşte atama sınırlamalarını gösterir maddenin tabela tıngır..

KONU METNİ ATIFTA BULUNULAN MADDELER

BU MADDELERE GÖRE ATANANLAR 2 YIL SÜRESINCE YENİDEN TAYİN İSTEYEMEZ

(1) 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 24 üncü, 25 inci, 26 ncı, 27 nci ve 29 uncu maddelere bakarak atanan personel atandıkları tarihten itibaren çalışarak iki sene çalışmadıkça eksantrik benzeri yere atanma talebinde bulunamaz.

İSTİSNASI

Fakat atanma talepleri 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 26 ncı maddeler kapsamında ise, çalışarak iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

14: İlk nasıp,
15: Baştan nasıp (ricat sonrası nasıp)
16: İl içi ve iller arası nasıp
17: Kurumlar arası naklen atama
18: Bir mazarete (koca, sağlık) dair nasıp
19: Esenlik mazereti zımnında tayin
20: Kayırıcı durumu nedeniyle atama
21: Alışılmamış ve özel vaziyetler (deprem, eşin vefatı, birey güvenliği, metrukiyet, eşin özel sektörde çalışması, öğrenim durumundan tayin)

22: Sınıf ve şöhret değişikliği
24: Hizmet gereği (Ayrımsız soruşturmaya binaen yapılan) atamalar
25: Yönetici atamaları
26: Art bakım bölgesinden madun hizmet bölgesine tayin
27: Yıpranmamış açılan tesislere atama
29: Becayiş

ÇIKAN NASIP TALEPLERİNİ İPTAL ETTİRENLER 1 YIL TAYİN İSTEYEMEZ

(2) 16 ncı, 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 26 ncı maddelere bakarak atanmış olup tayin kararlarını iptal ettirenler, vesile durumlarında kullanılmamış ayrımsız mübayenet olmadığı müddetçe benzeri yıl süre ile tayin talebinde bulunamazlar.

(3) Branşında terbiye kliniği bulunan eğitim araştırı hastanelerine 16 ncı, 17 nci, 26 ncı ve 29 uncu maddelere bakarak atanma talebinde mevcut eksper hekim ile ehlihibre diş tabiplerinin, başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

SAĞLIK ÖZRÜNE BİNAEN ATANANLAR, BECAYİŞ İSTEYEMEZ, ÜST BÖLGEDEN AST BÖLGEYE TAYİN İSTEYEMEZ

(4) 19 uncu özellik kapsamında atanan personel, 26 ncı ve 29 uncu maddelere bakarak, 20 nci maddesi ile 21 inci maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları kapsamında atanan personel ise 29 uncu maddeye göre atanma talebinde bulunamaz.

21. konu

Üçüncü hikâyecik: Eşi hususi sektörde sigortalı çalışanlar, Deste-Kur’lular, nakil imkanı olmayan kamu görevlisi, şifahane yöneticisi, başhekim

Altıncı hikâyecik: Eşi darülfünun akademisyen olanlar, eksperlik ve yan peş uzmanlık eğitimi alanlar

Yedinci paragraf: Sağlıklka ilgili benzeri alanda 4 yıllık yetişek görenler

ADAY MEMUR SAĞLIK VE KAYIRICI DURUMU ATAMASI İSTEYEBİLİR

(5) 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeler kapsamındaki atanma talepleri aut, namzet vazifeli olan personel atanma talebinde bulunamaz.

Share: