Polislerin emekliliği bittabi hesaplanır?

1994 yılında polisliğe giren bir görevli, hangi ant tekaüt olur?

1994 yılında polisliğe giren bire bir memur, hangi devir tekaüt tamam?

SORU: 23.11.1994 te polislik mesleğine girdim. fiili hizmetten kontekst tekaüt olmayı düşünüyorum. Emekli türlü miyim?

YANIT:

FİİLİ HİZME ZAMMI

Polis mesleğini yapmakta olanlar, 1 yıl için 3 ay fiili hizmet süresi zammını kazanmaktadırlar. 12 kamer hizmet 15 ay olmaktadır. Ay kesirleri de fiili bakım süresi zammında değerlenir. Fiili bakım zamları hem kademeli yaşı düşürmekte hem üstelik tekaütlük amacıyla gerekli olan hizmetlerinin tamamlanmasını sağlayarak bakım süresini artırmaktadır.

1999’DAN EVVEL HİZMETİ OLANLAR İÇİN KADEMELİ GÖZYAŞI

2008 yılı Ekim ayı öncesinden göreve başlayan Devlet memurlarının emeklilik işlemleri 5510 basit Kanuna bakarak değil, 5434 dar Tekaüt Sandığı Kanununa göre yapılmaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden ilk göreve giren eş Fehamet memuru 25 bakım yılı + Aşamalı Yaş = Emeklilik koşulunu tamamlaması gerekmektedir.

Aşamalı gözyaşi hesabı birlikte, 5434 dar Kanun Arızi Özellik 205 hükmüne göre yapılmaktadır. 15 Haziran 2002 tarihine büyüklüğünde olan hizmetler gözyaşi hesabında uygulanan olmaktadır. 23.5.2002 tarihi itibariyle kademeli gözyaşi çizelgesini soldurmak üzere tıklayın.

Polisin çalışacağı eksiksiz süreye istikbal eden fiilen bakım zammı 2002 itibariyle yapılan hesaplamaya dahil edilmektedir.

SORUYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME

Açıklamamızdan sonradan iş durumunuzda değerlendirmelerimiz;

15 Haziran 2002 itibariyle 7 sene 6 kamer bakım, 20 sene çalışırsa üstelik 5 yıl fiili hizmet zammı, toplamda, kabaca 12 yıl 6 kamer hizmet olacaktır.

Bunun tablodaki yeri şu hükümdür.

KAPAT X

“Tekaütlük hizmet sürelerini doldurmaya; 8 umum yıldan fazla, 9 birlik sene veya henüz birkaç mütezayit karı iştirakçiler 47, 11 yıldan çok, 12 sene 6 kamer yahut henüz bir iki mütezayit erkek iştirakçiler 51 yaşını,”

Yani, 51 yaşına geldiğinizde mütekait olabilirsiniz.

Fakat 25 yıl değil da daha az çalışırsanız fiili hizmet zammınız azalacaktır. Bu de yaşı yükseltecektir.

Ayrıca 5434 basit T.C.Zor Sandığı Kanunu Bap 40 hükmü, polis memurlarının maksimum görev yapabilecekleri gözyaşi hadlerini kurala bağlamıştır.

1Her derecedeki güvenlik müdürleri ve inanma ve polis güçleri müfettişleri 60
2Emniyet denetmen yardımcıları ve güvenlik amirleri 58
3Başkomiser, saha komiseri ve saha komiseri yardımcıları 56
4Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis güçleri memurları 55

Share: