4/B Sözleşmeli personele emeklilikte harcırah ödenir mi?

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında müteharrik sözleşmeli personele, emeli olması halinde, emeklilik tazminatı verilmez. ISTIFHAM: Merhaba, 4/B Kontratlı personel mütekait olduğunda 375 az KHK’ye göre mütekait yolluğu (tazminatı) alabilir mi? ongun icraat…

KARŞILIK: Amme görevlilerine emekliliklerinde ikramiye dışında ödenen tazminatın yasal dayanağını 375 dar Yasa Mesabesinde Kararnamenin 1/D maddesi oluşturmaktadır. Husus hükmüne göre

Aylıklarını 657, 926, 3269, 3466, 2914 ve 2802 mahdut Kanunlara göre almakta olan personel ile 399 sayılı KHK’ye tabi kontratlı personel ve kamu kurumlarında işçi kendisine istihdam edilenlerden emekliliğini talip veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, zahmetli iken yeniden hizmete alındıktan bilahare cezaen olmamak için görevlerine akıbet verilenlere, özlük kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen yahut bakım sürelerinin bitiminde ayrılan kontratlı subay, sözleşmeli gedikli, uzman erbaş ve kontratlı erbaş ve bireyler ile terhis olan ihtiyat subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına nitelik vergisi dünya değme vergiye bağımlı tutulmaksızın (12.105) nişane rakamının vazifeli maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında ödence ödenmektedir. Amme görevlilerinin 2020 ve 2021 yılında yararlanacağı mali ve toplumsal hakları belirleyen 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Yerleşmiş Kararıyla 12.105 araz rakamının 13.558 namına uygulanması karar altına alınmıştır. Vahi hazırda kapsamdaki personele 13.558 X 0,146061 = 1.980 TL tutarında ifa yapılmaktadır.

Yukarıdaki hükümde ifa yapılabilecekler ortada 4/B kontratlı personel sayılmamıştır.

4/B kapsamındaki sözleşmeli personelin himmet koşulları, 657 sınırlanmış Kanunun 4/B maddesi ile bu maddeye dair adına yürürlükte bulunan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile aranje olup belirtilen mevzuatta üstelik hisse senedi sonu tazminatı dışında yukarıda düzlük sunulan tazminatın ödeneceğine dayalı tıpkısı anlatım bulunmamaktadır. 2019/1 sınırlanmış Amme Görevlileri Yargıcı Müesses Kararına bile 4/B sözleşmeli personelin 375 mahdut KHK’nin 1/D maddesindeki ödemeden yararlanmasına ilişkin egemenlik konulmamıştır.

Amme görevlilerinin finansal ve toplumsal hakları Anayasanın 128. maddesi layıkıyla yasa yahut şişko uyuşma ile düzenlenmekte olup, kâin mevzuat ve yürürlükteki Kamu Görevlileri Yargıcı Oturmuş kapsamında 4/B’lilerin söz konusu ödemeden yararlanması benzer değildir.

Ancak, bu ödemeden sosyal düzenlilik itibarıyla 5510 mahdut Kanunun 4/a maddesi kapsamında mevcut amme işçilerinin yararlandığı dikkate alındığında bire bir kapsamdaki kontratlı yararlanamaması antagonizma oluşum etmektedir. Bakir şişko konvansiyon sürecine ince berenarı olduğu dikkate alındığında Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda aranjman yapılarak 4/B kontratlı personelin da emekliliklerinde hisse senedi sonu tazminatına arttırma yerine bahis konusu ödemeden yararlandırılması gerekmektedir.

Share: