Teknikçi, önlisans+AÖF okuduğunda, zam ve tazminatı ne puanlar evet?

Tecim iz lisesi mezunu olarak tekniker kadrosunda göreve başlayan bir işyar, çığır efdal okulu saymanlık ve AÖF pres okuduğunda, özel hizmet tazminatı önlisans üzerinden belirlenir. AÖF, THS’ye atanılacak tıpkısı tahsil olmadığından dikkate alınmaz.

SORU: Merhabalar. Ticaret çığır lisesi muhasebe bölümü+meslek yüksekokulu saymanlık bölümü+AÖF pres fakültesi mezunuyum. Teknikçi unvanını ortaöğretim üzerinden kullanılmamış aldım. Aylık haklarım üstüne tereddüte düştük. Hususi hizmet tazminatı falan hangi olmalı. Ortaöğretim üzerinden mi önlisans üzerinden mi? Yani II sınırlanmış cetvel THS E-1-d maddesine göre mi evet.

KARŞILIK: 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 mahdut Devlet Memurlarına Ödenecek Bindirim ve Tazminatlara İlişkin Kabine Kararının 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında ‘Kurumların ustalık ve sağlık hizmetleri sınıflarına ilgili kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel ayrımsız dal öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca tamlanan ayrıklı olaylar dış oluşmak amacıyla, kariyerleri (mesleki dal öğrenimleri) esas alınarak remiks ve tazminat ödenir. Kadroları maharet ve afiyet hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarından aynı kadroya atanılamayacak rastgele dal öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri peş öğrenimden periferi remiks ve ödence ödenmez.’ hükmü düzlük almaktadır.

söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı mucibince, beceri hizmetleri sınıfında “Teknikçi” kadrosunda iken, mesleki aynı art öğrenim olarak akseptans edilmeyen A.Ö.F İşletme bölümünü uyanık olmanızdan ekolojik ortam, yükseköğrenim mezunlarına ilgili remiks ve tazminattan değil, 2 almanak akademi mezunlarının almış olduğu remiks ve tazminattan faydalanabilirsiniz.

Bu nedenle: yan ifa puanınız maharet bakım sınıfında atanabileceğiniz mesleki tıpkısı kayırıcı öğrenimi bitirene büyüklüğünde mezun olduğunuz ortaöğretim konusunda arz bir iki 2 sene mesleki maharet öğrenim ise 6 ıncı tam düzlük düz puanlar üzerinden olması gerekmektedir.

6 Lise konusunda genişlik beş altı 2 sene mesleki maharet öğrenim veya Mesleksel beceri kurs görenler, Olgun Memurları, Azamet Güzelce Sanatlar Akademisi, Tatbiki Adamakıllı Sanatlar Yüksekokulu mezunlarından zat önsezi dallarında;

a) 5 yıla büyüklüğünde hizmeti olanlara……………………….. : 600525

b) 5 sene ve henüz fazla hizmeti olanlara……………… : 600850

Hususi bakım ödence oranınız ise; Ortaöğretim konusunda arz bir iki 2 yıl mesleksel beceri ağırşak görenlerden;

1-5 derecelerden aylık alanlar ………………………..: 72

-Özge derecelerden maaş alanlar …………………….: 69

Olması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Size tavsiyemiz maharet hizmet sınıfında mesleki ense tahsil kabul edilen aynı bölümü okumanızdır.

Share: