YÖK’ten, Acil Ebat ve Kıyamet Yönetimi ile Içtimai Bakım Mezunları üzere ‘Üst Öğrenim’ sayılmaz kararı

Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığı afiyet hizmetleri sınıfında olanlar üzere Toplumsal Hizmet ile Müstacel Genişlik ve Kıyamet Yönetimi dolay lisans mezuniyetinin dip tahsil sayılmayacağına değişmeyen verdi!

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Işyar-Sen Konfederasyonu Esenlik ve Içtimai Bakım Çalışanları Sendikası eliyle Evgin Nitelik ve Facia Yönetimi ile Toplumsal Hizmetler dolay lisans programlarının esenlik çalışanları için mesleki üst öğrenim sayılmaması gerekçesiyle bu durumun Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı yoluyla değerlendirilmesi istenilmiştir.

Yükseköğretim Icra Kurulunca yapılan yorum sonucunda seçkin iki yöre lisans programının sağlık hizmetleri sınıfından çalışanlar amacıyla eğin tahsil sayılmasının ve afiyet teknikeri unvanı kullanmalarının uygun OLMADIĞINA karar verilmiştir.

Share: