İİBF’leri ilişik alımda aya benek 84’te kaldı

Tecim Bakanlığının, İİBF mezunlarını kapsayan kontratlı araştırı memuru alımında, yavuklu sınava artan namzet listesine bakarak taban puanlar 84’te kaldı.

Tecim Bakanlığı 6 Temmuz’de yayımladığı duyuruyla 75 sözleşmeli muayene memuru alacağını zar etmişti.

Sınava başvurabilecek bölümler şu şekilde belirtilmiştir:
Genişlik beş altı dört yıllık yetişek veren fakülte ve yüksekokulların hususiyet, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve arsıulusal münasebat, ekonomi, tutum, amme idaresi, yöntem bilimi ve amme idaresi, işletme, maliye, ekonometri, say ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sayım bilimi, arsıulusal tecim ve lojistik, arsıulusal tecim ve işletmecilik, gümrük pres bölümlerinden evet da bunlara denkliği Yükseköğretim Yerleşmiş eliyle tasdikli güçlükle dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda tamlanan bölümlerinden gitmek

Yavuklu sınava 4 moskof çağrılacaktı
İlan metnine göre Sözlü sınava, KPSS muvaffakiyet sırasına göre tayin yapılacak kadro sayısının dört gâvur namzet çağırılacaktı. Aday snava kalan aday listesi Tecim Bakanlığınca açıklandı.
En düşük puanlı adayın KPSS puanı 84,15100 oldu

Gene İİBF mezunlarının başvurabildiği 300 defterdar uzmanlığı alımında, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Tunceli, Batman ve Niğde kadar illere yavuklu sınava artan adayların aya puanı 76,22 olmuştu

Share: