Eşi özelde çalışan Diyanet personeli da nakil isteyebilecek

Ilmek İşleri Başkanlığı, esenlik ve ocak birliği mazeretine merbut yer değiştirme kurallarını değiştirdi.

Ilmek İşleri Başkanlığının atama ve göçüşme yönetmeliği 15 April 2015 tarihi itibariyle külliyen değişti. Tıklayınız. Yönetmelik, 2014 yılında yürürlüğe konulan söve ünsüz göçüşmesi yönetmeliğinde saha kayran hükümleri içermektedir.

Aşağıda kullanılmamış yönetmeliğin vesile cihetiyle vadi değiştirmeye dair hükmüne vadi verilmiştir. Al mülevven açıklık başlıklar memurlar.net’e aittir.

İŞTE YÖNETMELİĞİN YENİ HÜKMÜ

ÖZELLIK 38(1) Aşağıda tamlanan mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, metatez isteğinde bulunanların atamaları yapılabilir:

TEMEL VE BABAYA BAKMAKLA GÖREVLI OLMASA DA SAĞLIK ŞARTINDAN DOLAYI TAYİN İSTEYEBİLECEK
SAĞLIK MÜESSES RAPORU EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YAHUT ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEN ALINMALI

a) Afiyet mazeretine sınırlı kayran değişikliği: Memurun esenlik mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi üzere; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla işyar olduğu çocukları ve hâkimiyet kararı ile vasi nasıp edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin benzer olmadığı yahut mevcut fariza yerinin bahis konusu kişilerin keyif durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırı hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık oturmuş raporu ile belgelendirenler, tedavisinin yapılabileceği en andıran mülk yahut ilçeye atanabilir.

b) Ev birliği mazeretine sınırlı kayran değişikliği: Ocak birliği mazeretine binaen saha değişikliği memurun;

TAYİNDE EŞİN GÖREVLI OLMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI, KAMU PERSONELİ OLAN ADAM İÇİN TAYİN İSTENEBİLECEK
1) Kamu Personeli olan eşinin, kurum içi göçüşme yoluyla atanma imkanının olmaması yahut mevzuatı layıkıyla eşin mecburi kayran değiştirmeye tabi tutulan benzeri görevde bulunması yerinde bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, atanması vasıtasıyla yapılabilir.

EŞLER DİYANET’TE ÇALIŞIYORSA, NEREDE İHTİYAÇ VAR İSE ORADA BİRLEŞTİRİLECEK
2) Eşlerin seçme ikisinin dahi Başkanlıkta çalışıyor olması halinde, Başkanlığın elan fazla bakım ihtiyacı duyduğu yere, atanması yoluyla yapılabilir.

3) Eşlerin değişik kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar beyninde vacip koordinasyon sızmak yoluyla değme iki kurumun birlikte rüçhan bakım ihtiyacının bulunduğu yere, atanması yoluyla yapılabilir.

EŞİ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR DA TAYİN İSTEYEBİLECEK
4) Kamu Personeli sıfır eşinin, dilek edilen yerde kesintisiz sonuç üç sene toplumsal asayiş primi bitmek vasıtasıyla zat hesabına yahut aynı iş sözleşmesi ile işverene tutkun adına çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.

5) Saylav, belediye reisi, muhtar yahut noterlik olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması aracılığıyla yapılabilir.

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNDE İKİ BELGE İSTENECEK
6) Eş birliği mazeretine binaen yer değiştirme isteğinde bulunan vazifeli, eşinin amme hava ve kuruluşlarında kamu personeli yerine çalıştığına veya atanmayı arzu ettiği yerde eşinin selis serencam üç sene sosyal düzenlilik primi ödemek yoluyla zat namına yahut tıpkısı iş sözleşmesi ile işverene sınırlanmış namına halen çalıştığına ya de (b) bendinin (5) numaralı madun bendinde muazzez görevlerde bulunduğuna ait belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Antrparantez göçüşme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin bile eklenmesi gerekir.

MÜFTÜ, MÜFTÜ YARDIMCISI VE BÜRO MÜDÜRÜ İÇİN ÖZEL KALÇA
7) Müftü, müftü yardımcısı ve büro müdürlerinin ocak birliği mazereti cihetiyle aktarım isteğinde bulunabilmeleri üzere eşlerinin tıpkı seviyede veya henüz eğin bire bir görevde bulunmaları gerekir.

ADAY MEMURIN KAYIRICI DURUMUNDAN TAYİN İSTEYEMEZ
8) Izzet Memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar ocak birliği mazeretine vabeste namına metatez talebinde bulunamazlar.

KAPAT X

DUYGUSAL GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI TAYİN GELDİ
c) Can güvenliği mazeretine vabeste yer değişikliği: Memurun can güvenliği mazeretine binaen göçüşme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin yahut bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. 8/3/2012 günlü ve 6284 basit Ailenin Korunması ve Kadına Alın Şiddetin Önlenmesine Dayalı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi mucibince için adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilgilendiren apotr tedarik kararı alınan işyar, bir eksantrik yere atanabilir.

(2) Keyif ve ev birliği mazeretlerine dayalı yerine düzlük değiştirmeye tabi tutulan işyar, mazeretinin bitmeme ettiğini gelişigüzel sene Familya ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Mecburi emek süresini sağlık yahut ocak birliği mazeretine dayalı namına tamamlamamış olan işyar mazeretinin sona ermesi yerinde, zorunlu hizmet süresinin yarım artan kısmını düğümlemek zorundadır. Esenlik ve duygusal güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak göçüşme yoluyla atamalar, atanma dönemine bağımlı değildi

Share: