Sözleşmeli yapımcı maaşları farklı olabilir, işte nedeni?

Memurlar.net’te yayımlanan bazen sözleşmeli personel gelgel ilanlarında yapımcı unvanı de vadi almaktadır. Fakat kurumların tıpkısı kısım ilanlarında kontratlı programcı alınırken varolan tavan ücretin üzerinde tıpkısı ödeme yapılacağı belirtilmektedir. Örneğin Yargıtay Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumunun kontratlı yapımcı çekicilik ilanlarında bu ayrıntı saha almaktadır. Olur neden bazen ilanlarda sözleşmeli programcıların maaşı faziletkâr tutulmaktadır.

Kontratlı programcılar üzere 6 Ağustos 2008 günlü Resmi Gazetede koca ayrımsız kanun değişikliği yapılmıştır. Bu kanunda kontratlı programcılar amacıyla yapılan majör değişikliğe ait uzun bilgiyi 4 Ağustos 2008 tarihinde haberleştirmiştik.

Yapılan kanuncu değikliğe bakarak; kamu alım ve kuruluşlarının form teşkilatlarının iri ölçekli veri işlem birimlerinde, enformatik hizmetlerini için alınacak kontratlı personele ödenecek sevap; sunma çok üç hayat üzere geçim ücreti tavanının dört merhametsizce, sair beş hayat üzere üç cani, et kafalı kalanlar için ise iki merhametsizce oranında belirlenebileceği hükme bağlanmıştır. Fakat bu hükümden yararlanabilmek üzere hem çalım hem da personel şartı düz almaktadır.

KURUMSAL KAYIT ŞU ŞEKİLDEDİR:

Kapsama karışma amme kurum ve kuruluşlarının nazik ölçekli bilgi işlem birimlerinin aşağıdaki kriterleri taşıması gerekir.

a) Ivedi genişlik ve davet merkezi bulunması,
b) En bir iki beşbin fiili kullanıcısının bulunması yahut kurumun enformatik hizmetinden yararlanan hizmet vahit sayısının en birkaç bin olması evet dahi el ve ilçelerin yeryüzü beş altı 1/3’ünde birimi bulunması,
c) Merkezi genel ağ ve/veya intranet uygulamalarına berrak olması,
ç) Apışlık yönetimi ve yazılım hizmetlerinin merkezi namına sunulması,
d) Ağ yönetimi ve yazılım hizmetlerini istihdam edeceği kontratlı enformatik personeli ile yapabilme kapasitesine erbap bulunması,
e) Haftada 7 periyot ve günde 24 saat hizmet arz kapasitelerinin bulunması.

PERSONELE İLİŞKİN ARAÇ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde kontratlı enformatik personeli namına istihdam edilecek personelin;

a) Fakültelerin dört yıllık elektronik beyin mühendisliği, yazılım mühendisliği, ruh mühendisliği, elektronik mühendisliği, faaliyet ve elektronik mühendisliği ve uran mühendisliği bölümlerinden ya dahi bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca akseptans edilmiş mikro dışındaki efdal öğretim kurumlarından çıkışlı olması,
b) (a) bendinde belirtilenler dışında artan dört almanak terbiye veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, bilgi-gökçe yazın, terbiye ve eğitim bilimi bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile sayım bilimi, matematik ve hikmet bölümlerinden ya dahi bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca akseptans edilmiş az dışındaki faziletli talim kurumlarından mezun olması,
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi üstüne veya balaban ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi üzerine sunma beş altı 5 almanak mesleksel tecrübeye eş bulunmaları (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli adına 657 mahdut Kanuna tabi kadrolu yahut bir Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 az Yasa Mesabesinde Kararnameye bağımlı sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi hususi kesimde enformatik personeli kendisine geçtiği belgelenen bakım süreleri dikkate alınır)
ç) Kamu Personeli Ecnebi Gramer Kur Tayin Sınavından (a) bendinde meydan alanların en az seksen, (b) bendinde düzlük alanların yer bir iki yetmiş veya denkliği akseptans edilmiş ecnebi çevirgeç puanına ehil bulunması,
d) Elektronik Beyin kasaba birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği karşı hikmet sahibi olmaları kaydıyla edimsel programlama dillerinden yer birkaç ikisini bildiğini belgelemeleri,
zorunludur.

Sözkonusu değişik ecir 5793 mahdut Kanunun 23. maddesinde saha düz hükümden kaynaklanmakta olup, hem kurumsal hem birlikte personel açısından söz konusu şartı yerine getiren personel amacıyla ecir tavanının, belirtilen sınırlar içerisinde yükseltilmesi olanaklı bulunmaktadır.

Share: