Talim elemanı mesleğinden çıkartılan gönül memur gibi mi?

Tedris elemanı mesleğinden çıkartılan kişilerin çabucak talim elemanı kadrolarına baştan dönüşleri engellenmiştir.

Bu yazımızda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev yapmakta iken tedris mesleğinden tarh cezası düzlük kişilerin ne hallerde memurluk görevine dönebileceklerini ele alacağız.

Bilindiği amacıyla, 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununun 53/b-5 maddesinde “Darülfünun Öğretim Mesleğinden Tart” cezası “Akademik tıpkısı kadroya bire bir henüz atanmamak için darülfünun tedrisat mesleğinden tarh” şeklinde tanımlanmıştır.

İlgili Kanunda yer düz bu cezayı talim elemanlarının alabilmesi için aşağıdaki eylemleri işlemeleri gerekmektedir:

a) Başkalarına ilişkin ibdai düşün, metot, malumat yahut eserleri bilimsel kurallara makul biçimde yöneltme yapmadan kısmen veya tamamen namına ilgili üzere tavzih etmek.
b) Nasıp ve yükselmelerde, unvan yahut derece kazanılmasında; sormaca aplikasyon, marifet cem kadar akademik istimara içermeyen katkılar dışında şahsi mesai ve birikimine mukavemetsiz, ağyar vasıtasıyla ücret karşılığında veya ücretsiz olarak üretilmiş kitap ve icraat kaplamak.
c) Özürsüz veya sellemehüsselam namına tıpkı yılda hep 20 ahit göreve gelmemek.

Söz konusu cezalar çerçevesinde, ilkin aşık eylemi atılmak için ücret karşılığı veya ücretsiz kendisine ilmî çalışmalarını apayrı kişilere yazdırma ile alay malay bire bir yılda mesaiye devamsızlık gösteren akademisyenlerin baştan üniversitelerde talim elemanı kadrosuna atanmaları engellenmiştir. Haliyle bu durumda olan şahıslar amacıyla izzet ve varlık üniversitelerinde tedris elemanı gitmek kanuncu yerine imkansız kuzuluk gelmektedir.

Cezaların nevi bakımından bakıldığında kanun koyucunun aşık ve çabuk yazdırma kabilinden akademik yaşamda affedilemeyecek türden eylemleri işleyen kişilerin öğretim elemanı kadrolarına yeniden dönüşleri engellenmekle alay malay ilgililerin külliyen kamuda istihdamının önüne geçilmemiştir.

Öğretim elemanı adına fariza yapmakta iken bu türden ayrımsız ceza alan eşhas, 657 dar Mehabet Memurları Kanununa tabi görevli yahut sözleşmeli personel veyahut üstelik iştirakçi kadrolarına müracaat ayırmak suretiyle müstelzim ayrıksı koşulları taşımaları halinde istihdam edilmelerinin önünde rastgele bariyer bulunmamaktadır. Takkadak gâh kurumsal düzenlemelerdeki kısıtların olması halinde o kuruma veya mesleğe başvurmak olabilir olamamaktadır. Örneğin ehlihibre olabilmek üzere “sıkı düzen yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya üstelik sanat icrasından yahut mesleki faaliyetten eğreti ya birlikte sürekli yerine yasaklanmamış görünmek.” şartı aranmaktadır.

Farklı taraftan, bu kişilerin tedrisat mesleğinden çıkarılması, 657 dar Oran Memurları Kanununun 92 nci maddesinin ikinci fıkrasında vadi alan “657 çevrilmiş Kanuna tabi sıfır personelden öz istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, abes ekip mevcut olmak ve gireceği sınıfın niteliklerini yısa etmek kaydı ile bu Kanuna bağımlı kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” mesabesinde düzlük kayran “istifa” kapsamına dahi girmemektedir.

Share: