Görevde yücelme dönemi yöntemince bitti

Amme Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yücelme ve Titr Değişikliği Esaslarına Dayalı Umumi Yönetmelik’te 31.08.2013 tarihinde çokça yüce ve köklü tebeddülat oldu. Bu değişiklikle resmen görevde itila dönemi bitmiştir.

Daha önce Umumi Yönetmelikte eke tebeddülat mamul fakat, Danıştay 5. Dairesinin 2/10/2012 tarihli ve E:2012/4736 sınırlanmış kararıyla (e) bendinde saha kayran ‘,Toplumsal Güvenlik Kurumunda toplumsal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde toyluk merkezi müdürü kadroları, Faziletli Tahsil Emniyet ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde az müdürü kadroları’ ibaresi ile (g) bendinde düz alan; ‘,kaza müdürü kadrolarına,’ ibaresinin yürütmesi durdurulmuştu.

Yapılan bakir değişikliklerle bu Yönetmeliğin ebat maddesinde yapılan genişlemeler ve sair maddelerinde yapılan namzet sınava ilişkin değişiklikler görevde yücelme muntazır iri ayrımsız vazifeli kesimini elan bile karamsarlığa sevketmiştir. Bu köşeden Yönetmeliğin sorunlarını ve çözüm önerilerini belirtmiştik. Ancak, yapılan başkalık müracaat peşinde koşan işyar sayısını arttıracağa benziyor.

Yönetmelikte doğru olarak neler değişti?

31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de Amme Hava ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Titr Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte güzel tadilat yapılmıştır. Bu değişikliklerden birisi dahi henüz evvel Danıştay 5. Dairesi marifetiyle yürürlüğü durdurulan sınavsız atamalarla ilgilidir. Hatırlanacağı için, 1- Içtimai Düzenlilik Kurumu’nda içtimai güvenlik merkezi müdürü kadroları, 2- Spor Umumi Müdürlüğü’nde cahillik merkezi müdürü kadroları, 3- Erdemli Öğrenim Cesaret ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nde sıkıntılı müdürü kadroları’,4- İlçe müdürü kadroları sınavsız hale getirilmişti ve Danıştay 5. Dairesi bu düzenlemeyi nakız etmişti.

Fakat, yıpranmamış düzenlemeyle Danıştay’ın iptal ettiği aranjman genişletilerek yeniden Yönetmeliğe konulmuştur. Buna bakarak Yönetmeliğin 2’nci maddesinde sınavsız atanacaklar ortada sevgili ilçe müdürlüğü kadroları ‘kaza yönetim idarehane başkanlıkları ile bunlarla bire bir düzeydeki özge görevlere sınavsız nasıp yapılacağı hükmü getirilmiştir.

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamı için tıklayınız.

Share: