49 yıldır çıkarılmayan ya üstelik çıkarılamayan yönetmelik

Maliye Bakanlığı ve Oran Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanacak kumar giderlerinin yapılmasına ilgili asıllar ve esasları düzenleyen talimatname kestirmece 49 yıldır yürürlüğe konulamadı ya bile konulmadı. Bibi de hakeza bire bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı belgisiz. Dokunaklı amma hamur böyle.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Oyun giderleri ve yönetmeliği antetli 179 uncu maddesinde; ‘Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Celal memurlarının görevler icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masrafların sarfı ile ilişik usul ve koşullar ve bunların sarf alanları ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Başvekâlet Devlet Personel Başkanlığı ile gelişigüzel hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.’ hükmüne vadi verilmiştir.

Özellik metni 1965 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen bibi Kanunun emrettiği yönetmeliğin çıkarılmaması anlaşılır benzeri durum değildir. Şayet bu talimatname boşlama edilmeyerek müstahzar olsaydı bu alandaki mesafe ortadan kalkmış olacaktı. Kaldı ki bu yönetmeliğin çıkarılması takdire dayalı ayrımsız durumda birlikte değildir ve emredici aynı durumdur. Demek kim Kanunun emredici hükmü istenildiği takdirde görülmezden gelinebiliyor.

Temaşa, ağırlama ve görev harcamaları pekâlâ yapılıyor?

Belirli makamlarda kâin kamu görevlilerinin külah ve ağırlama harcaması yapması kaçınılmazdır. Filhakika akıllıca ölçülerde yapılan bu harcamalara kimsenin benzeri şey dediği bile yoktur.

Fakat, anca kamu kurumları var ki bunların kullandığı entrika ve masraf giderleri kavşak uçuklatabilmektedir. İşte sıkıntı bu kök kurumlarda ortaya çıkmaktadır. Şayet tıpkı amme kurumundaki desise ve izaz harcaması bakanların kullanmış olduğu kaşkariko ve izzetüikram harcamasından fazlaysa bu konuya el atılması kaçınılmazdır.

Bu bağlamda amme kurumlarındaki yer belirsiz konulardan birisi kaşkariko ve ikram harcamalarıdır. Bu konuda amme kurumlarının çıkardıkları yönetmeliklerde gâh ifadelere rastlıyoruz. Bu ifadelere benzer verecek olursak; Kurul Başkanı ve üyelerinin olta ve izzetüikram harcamalarıyla, görevlerinin ifası sırasında yaptıkları harcamalardan hangilerinin Gelgel bütçesinden karşılanabileceği hususunda Kurulun izinli olduğu belirtilmiştir.

Yalnız bu şekilde hükümlere düzlük verilmektedir. Halbuki bu konuda teferruatlı benzeri düzenlemeye ihtiyaç olduğu bildik tıpkı gerçektir. Zımnında belediyeler dışında amme çekicilik ve kuruluşlarının dubara ve izaz giderlerini düzenleyen benzeri mevzuata rastlayamıyoruz. Yani Azamet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı yaklaşık 49 yıldır çıkarması müstelzim bire bir yönetmeliği çıkarmıyor.

20132015 Dönemi Bütçe Istihzar Rehberinde bu konuyla ait düzenleme var amma yetersiz

2013-2015 Dönemi Bütçe Istihzar Rehberinde Temaşa, Ikram, Tören ve Fuar Kodifikasyon Giderlerine ilişkin teferruatlı düzenlemeye meydan verildiğini görüyoruz. Ancak, bu düzenlemenin ehliyetli olduğunu söyleyemeyiz. Rehberde; ‘Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri ana tevessül etmek kanalıyla oyun ve ağırlamanın gerektirdiği seçkin türlü masraflar ile cenaze törenleri için satın alınacak çiçek bedelleri ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan kiralanan madeni çelenklerin icar bedelleri, ….Makamın vacip gördüğü sahne, ikram, hediye, tören giderleri ile gene piyes gayeli olmak için, spor faaliyetlerine, gelişmemiş kesiksiz kongre, konuşma ve seminer kabilinden toplantılara ait istikbal, ağırlama ve organizasyon giderleri, ,…’kabilinden ayrımsız çok ifadeyi görüyoruz.

Ancak, düzenlemede vadi kayran bazı hususların Başbakanlık Tasarruf Genelgesine aykırı olduğu hususunu da anımsatmak isteriz. Başbakanlık Artırım Genelgesinin ne kadar dosdoğru olduğuna ise hiç kazanmak istemiyoruz.

Belediyelerin hazırladığı yönetmeliklerde teferruatlı bilgiler var

Yazının devamını kavzamak için tıklayınız.

Share: