Ortaöğretim mezunu teknisyenin, iki almanak üniversiteyi bitirmesi halinde maaşı artar mı?

Tekniker kadrosunda kâin ve art öğrenimden mezun adına uygulayımcı unvanını ihraz fail personel tekniker kadrosuna atanmasa bile diplomasını kurumuna ibrazını takip ettiğinde eğin öğrenime ait remiks ve ödence oranlarından yararlanır.

Milli Terbiye Bakanlığında Uygulayımcı kendisine çalışmaktayım. Liseden elektronik bölümünden mezunum. Şu anda elektronik beyin programcılığı okuyorum. Çıkışlı olunca maaşım artar mı? Özel bakım tazminatı değişir mi? Yani teknisyen maaşı mı alırım?

Amme personelinin finansal haklarının belirlenmesinde kaide yerine personelin obstrüksiyon ettiği takım yahut kalıp unvanı asıl alınmaktadır. Bindirim ve tazminatlar, munzam araz, ek ifa, huzur tazminatı kol unvanına göre belirlenmiştir. Bunun istisnalarından birini ustalık hizmetler sınıfı ile sağlık ve koruyucu esenlik hizmetleri sınıfında fariza fail personelin bindirim ve tazminatları oluşturmaktadır.

10 April 2021 günlü ve 31450 basit Resmi Gazetede yayımlanan 3809 mahdut Cumhur Reisi Kararı ile Oran Memurlarına Ödenecek Bindirim ve Tazminatlara ilişkin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 basit Hükûmet Kararının 2021 yılında bile uygulanmasına karar verilmiştir.

17/4/2006 günlü ve 2006/10344 sınırlanmış Hükûmet Kararı eki Kararın 4/e maddesinde, “Kurumların beceri ve keyif hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel bir arka öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai davranışlar hariç koyulmak amacıyla, kariyerleri (mesleksel dip öğrenimleri) anne alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları ustalık ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından aynı kadroya atanılamayacak temas peş öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri dal öğrenimden çevre zam ve ödence ödenmez.” denilmektedir.

Söz konusu kararnamenin aplikasyon esaslarını tavzih etmek için yürürlüğe konulan 160 paradigma nolu Celal Memurları Kanunu Umumi Tebliğinin uygulamaya ilişkin kuma açıklamalar başlıklı E bölümünün 3. maddesinde ise; “Kararın 4 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (e) bendinde dahi belirtildiği üzere, kadroları teknik ye esenlik hizmetleri sınıflarında mevcut personelden, bulundukları bakım sınıflarına atanılabilecek mesleksel bire bir dip öğrenimi bitirerek, icazet yahut çıkış belgesi belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip fail kamer esasen flört etmek için, ita amirlerinden alınacak ifa onayı ile, cetvellerde ayrıca tamlanan ayrıklı ahval hariç atılmak amacıyla bitirilen tıpkı sınıfla ilgilendiren mesleksel arka öğrenimin karşılığı olan zam ye tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca sene içinde arama işlemi yapılmayacaktır.” hükmü kayran almaktadır.

Yukarıdaki ahkâm çerçevesinde, teknik adam kadrosunda kâin ve üst öğrenimden çıkışlı olarak tekniker unvanını idrak eden personel teknikçi kadrosuna atanmasa birlikte diplomasını kurumuna ibrazını izleme eden aybaşından itibaren 2006/10344 mahdut Karara fena I sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler bölümünün 5. sırasındaki bindirim puanlarından, gine tıpkı Karara ekli II basit Cetvelin (E) Beceri Hizmetler bölümünün 2. sırasındaki tazminat oranlarından yararlanacaktır.

Fakat mülhak ödeme bakımından bu aplikasyon muteber olmayıp ilişik, 375 sayılı KHK’ye ekli I dar cetvelde teknikçi unvanı üzere belirlenen munzam ödeme oranından yararlanacaktır.

Share: