4/B’linin istifası, 1 yıl bekleme cezası ve istisnalar

657 dar Kanunda yapılan ve 2010 yılı itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 1/1/2010 tarihinden itibaren sözleşmesini halel fail 4/B’li 1 sene boyunca hiçbir kuruma baştan 4/B’li olmayacaktır. Bu konuya ilgili ayrıntılı bilgiyi Mesafe 2009 tarihinde yayımlamıştık. (Tıklayınız.) Bugünkü dosyamızda ise bu uygulamanın istisnalarına saha vereceğiz.

İLGİLİ MEVZUAT HÜKMÜ

657 basit Kanunun 4. maddesinin (B) bendine eklenen ve 1 Sülale 2010 tarihinden itibaren uygulanacak olan hüküm şu şekildedir:

?Bu şekilde istihdam edilenler, bakım sözleşmesi esaslarına mugayir hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi yahut barışma dönemi içerisinde Hükûmet kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek yanlı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bire bir sene geçmedikçe kurumların kontratlı personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.?

BU BUYRUK NEYİ SAĞLIYOR

Bu egemenlik gereğince, 1/1/2010 tarihinden itibaren amme kurumunca sözleşmesi bozma edilen yahut sözleşmesini bozma fail 4/B’li, 1 sene süresince yeniden 4/B’li olamayacaktır. Belediyelerdeki (5393/49) 4/B’liler dahi bu kurala tabidir. (Tıklayınız)

İSTİSNALAR

1-) Yukarıda kayran sunulan mevzuat hükünde “Hükûmet kararı ile belirlenen istisnalar hariç” tutulmuştur. Bilindiği üzere 4/B esaslarında (Tıklayınız) doğum ve askeriye durumundan kontekst inikat fesihleri derogasyon tutulmuştur. Buna göre veladet yahut askeriye nedeniyle sözleşmelerini bozma edenler, 1 yıl ceza uygulamasına bağımlı değildir.

2-) Hükümde sözleşmenin iptal edilmesinden bahsetmektedir. Fesihe aynı yıl ukubet uygulanmaktadır. Ancak geçim, süresi böylece de, sona evliya tür. Pratikte personel ile 31/12/2010 tarihinde bitecek şekilde antant imzalanmaktadır. Tıpkı nakız olmaksızın, sözleşmenin bu şekilde sona ermesi halinde dahi, yeniden 1 yıllık ceza uygulanamayacaktır.

Share: